Kernigs reaktion

Om denna tråd

Skapad av
Simon Jarrick
2013-09-15
Skriven om
Tryck på bilden ovan får att se alla diskussioner om denna sida.

Statistik
Antal inlägg: 1
Trådskapare: Simon Jarrick
Senaste inlägg: 2013-09-15 av Simon Jarrick

Skriv nytt
inlägg
Senaste
inlägget

Symptom

- Nackstelhet: Motstånd i nackmuskulaturen när man med patienten i planläge lyfter huvudet.
- Kerings reaktion: Ryggsmärtor när man lyfter benet med sträckt knäled
- Brudzinskis neck sign: Pat ligger på rygg med raka ben. De flekteras när man böjer nacken pga stelhet i meningerna.
- Uppstår på grund av meningeal inflammation.
- Patienter med dålig prognos som har en dominerande sepsisbild orkar oftast inte väcka det inflammatoriska svar som krävs i meningerna och har därför sällan nackstelhet.
- Fokala neurologiska symptom: Synrubbning, talrubbning, övergående svaghet i ben och arm. Fokala krampanfall.
- Orsaker kan vara
encefalit, abscesser (hjärnabscess, epiduralabscess), septiska embolier till CNS (tex vid endokardit).
- Barn: Irritabel, huvudvärk, vill inte leka, vill inte äta, slö, vill inte röra på huvudet, buktande fontanell.

Utredning

Lumbalpunktion

Kontraindikationer:

- Tecken till förhöjt intrakraniellt tryck: Hjärnstammen kan tryckas ned i foramen ovale. Medvetslöshet, fokala neurologiska symptom, tex talrubbningar, svaghet i en


Citerad del av sidan: Tryck på bilden för att förstora
stavningskorr
medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!