Ingen rubrik

Om denna tråd

Skapad av
Sara Bergqvist
2012-05-30
Skriven om
Tryck på bilden ovan får att se alla diskussioner om denna sida.

Statistik
Antal inlägg: 2
Trådskapare: Sara Bergqvist
Senaste inlägg: 2012-06-02 av Erik Boberg

Skriv nytt
inlägg
Senaste
inlägget
Frank-Starling, sista punkten: Ska det inte vara tvärtom, ökad EDV och SV, men med bibehållen ESV? Ökad preload ger ökad cardiac output?
Uppmärksamt! Kollade color atlas of physiology igen (s 207 i senaste versionen som finns på nätet). Enligt dem verkar frank starling i huvudsak för att upprätthålla adekvat SV (ruta A2) då en ökad afterload har resulterat i en ökad EDV (vilket ofta ses vid hjärtsvikt). Man ser alltså att EDV, ESV ökar, men SV bibehålls.

Då man har enbart ökad preload (ruta A1) ökar alla tre, dvs EDV, ESV och SV. SV-ökningen bidrar till att ESV inte ökar lika mycket som EDV har ökat. Detta verkar vara viktigt för att utjämna högra och vänstra hjärtats output så att stas i lungkretsloppet förhindras som följd av att högra hjärtats output har ökat.

Du har alltså helt rätt i att ökad preload ökar SV via FSM. Det är dock ofta en ökad afterload som bidragit till EDV-ökningen vid hjärtsvikt. Alternativt har hjärtats sviktande pumpförmåga ökat EDV genom att SV minskat. I dessa fall har jag förstått det som att FSM ffa bidrar till att återställa SV till adekvat nivå och på detta sätt förhindra stas i lungkretsloppet. I förlängningen kan man ju iofs tänka sig att preload också ökar till följd av aldosteronets ökning av cirkulerande blodvolym.

Håller du med?

Skall förtydliga ovan! Skall också sätta upp en sida med "personer som bidragit till innehållet" och ditt namn får en given plats om du är intresserad.

/Erik

Erik Boberg
2012-06-02
medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!