Sida 7 . Copyright Erik Boberg

Infektionen

- Från västvärlden nästan försvunnen sjukdom pga vidspritt vaccinationsprogram med ett säkert vaccin mot toxinet.
- Orsakas av
Corynebacterium diphteriae . Stam som producerar exotoxin måste infektera för att ge sjukdom (de icke toxinproducerande stammarna koloniserar ibland svalget utan att sjukdom uppstår).
- Sprider sig med aerosol, luftvägssekret, eller via hudskador.
- Bakterien fäster till epitelet (med okänd mekanism) i larynx, näsa eller genitalier - eller till huden.
- Bakterien förökar sig lokalt, utan att invadera djupare ned i vävnaden. Det är toxinet som står för både lokala skador och organskador till följd av sjukdomen.
- Toxinet förstör epitelceller och skapar ett ulcer täckt av nekrotiskt exsudat (”falskt membran”) som snart blir mörkt och illaluktande och som blöder när man försöker skrapa bort det.
- Uttalad inflammation och svullnad uppstår och cervikala lymfknutor kan bli förstorade, vilket skapar ett utseende kallat tjurnacke.
- När larynx involveras kan livshotande respiratorisk obstruktion uppstå.
- Involvering av enbart yttre näsan ger en mildare sjukdom då toxinet inte absorberas särskilt väl härifrån. Patienten är dock mycket smittsam.

Toxinet

- Ett AB-toxin med en B-del som fäster det vid målcellen och en A-del som är aktiv. När toxinet tagits upp i cellen bildas A-delen genom klyvning av den disulfidbrygga som håller samman de två delarna.
- Kodas av en bakteriofag (temparat) som integreras i bakteriella kromosomen under den lysogena fasen.
- A-delen är ett enzym som fäster NAD till Elongeringsfaktor 2 (EF-2), vilket skapar en ADP-ribosylering på en aminosyra i det proteinet.
- Elongeringsfaktorer är enzymer som skapar

Difteri

Rounded Rectangle: A

B

B

Rounded Rectangle: A

peptidbindningar under proteinsyntesen.
- EF-2 förlorar därmed sin funktion och proteinsyntes i cellen upphör.
- Toxinet är så stabilt att en enda molekyl kan ta död på en hel cell.
-
Det medierar destruktionen av epitelet i svalget, bildandet av pseudomembranet och febern .
-
Det kan även sprida sig genom lymfa och blod till övriga kroppen: Nervceller och hjärtmuskelceller är extra känsliga och infekterade personer kan därför drabbas av myokardit (inom de två första veckorna, med EKG-förändringar och risk för hjärtsvikt) och polyneurit (pga demyelinering, om 9e kranialnerven påverkas fås förlamning av mjuka gommen och backflöde av vätska).
- Andra komplikationer är
nekros av njurtubuli och leverparenkym.

Allvarlighetsgrad

- Mortalitet: 3-23%.

Klinik

- Det är viktigt att snabbt ställa diagnos – sjukdomen är livshotande!
- Isolera snabbt en misstänkt patient för att förhindra smittspridning.
- Behandlas med antitoxin (som produceras i hästar – testa för hypersensitivitet mot hästserum) och penicillin eller erytromycin som adjunkt.
- Laryngeal difteri kan kräva tracheotomi.
- Diagnosen bekräftas med isolering och identifiering av organismen och genom att demonstrera toxinproduktion med gelfällningstest (elek test).

Vaccin

- Innehåller toxoid: Ett ämne som liknar difteri-toxinet, men som inte är aktivt. Det ger ingen sjukdom, men upphov till antikroppar som neutraliserar toxinet om man skulle bli infekterad.
- Del av DTP: Ges vid 3 mån, 5 mån, 12 mån, 5-6 år, 14-16 år.

Oval: A
Oval: A

EF2

Rounded Rectangle: NAD

EF2

Rounded Rectangle: NAD

mRNA

Peptid som syntetiseras

Referenser

Upper respiratory tract infections. Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M. Medical microbiology: 201-216 Utgåva 3 - Elsevier: 2004 (Mims, C; Dockrell, H; Goering, R; Roitt, I; Wakelin, D; Zuckerman, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!