Sida 3 . Copyright Erik Boberg

njurarna förvärrar hjärtsvikten på grund av ökad pre- och afterload.
- Ökad afterload skapas av AN II och ökad sympatisk tonus som höjer blodtrycket
- Ökad preload skapas av salt– och vattenretention, samt en minskad CO som ger ett ökat venöst tryck.
- För att hämma denna negativa spiral sätts olika läkemedel in.

Referenser

The Heart. Schoen, FJ; Mitchell, RN. Basic Pathology: 379-420 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!