Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Klinik - gallsten

Text Box: Ärftlighet, fetma, snabb viktnedgång, svält, graviditet, ryggmärgsskada
Text Box: Bakteriell infektion, levercirros, hemolytisk sjukdom
Text Box: Kolesterolsten
Text Box: Pigmentsten
Text Box: Till gallblåsehalsen
Text Box: Till djupa gallvägarna
Text Box: - Snabbt debuterande koliksmärtor (vrider sig av och an på britsen) under höger revbensbåge
- Drabbar dermatom Th5-6 på höger sida, vilka innerverar gallblåsan.
- Referred pain till nedre spetsen av skulderbladet förekommer.
- Smärtan varierar något i intensitet, men pat blir aldrig smärtfri. Ömhet över gallblåsan under smärtattacker.
Text Box: - Dov, djupt belägen molvärköver levertrakten 
- Utstrålning mot ryggen och höger skulderregion
- Inkilad papillsten kan ge samma typ av kramper som gallblåsesten. Smärtan då oftast lokaliserad till epigastriet.
- Förhöjt ALP är tecken till gallstas
- Konjugerad hyperbilirubinemi likaså
Text Box: Obstruktiv cholecystit
- Successivt tilltagande smärtor under höger revbensbåge: Misstänk cholecystit vid ett gallstensanfall som ej
Text Box: Cholangit
Feber, frysningar + ikterus + smärta i övre högra buken
Text Box: Gallstenspancreatit
Text Box: Ikterus
Text Box: Porslinsblåsa
Förkalkningar i blåsväggen.
- Ses på ultraljud.
- 25% prevalens av gallblåsecancer hos dessa.
- Absolut indikation för cholecystektomi.
Text Box: Gallblåsecancer 
1% av de med gallsten får gallblåsecancer (jfr 6-7/100 000) i landet i stort.
- Detta är dock för lite för att motivera att profylaktiskt ta bort gallblåsor med tysta stenar.

Symptombild

Lokalisation, diagnostik

Ultraljud av gallvägarna

Ser stenar och är förstahandsundersökning:
- Snabb, enkel, kan påvisa vidgade intrahepatiska gallvägar till följd av stas, obstruktion. Kan också visa stenar i gallblåsan
- Cholecystit ses som Utspänd gallblåsa med uttalat svullen vägg och inkilad sten i collum cysticus (tex)
- Tumörer eller stenar i djupa gallvägarna svårare att se
- ”Porslinsblåsa” kan däremot ses.

MRCP

Magnetisk Resonans CholangeoPankreatikografi: Icke invasiv.

- Samma sensitivitet och specificitet som ERCP.
- Använd för att
säkerställa om patienten har sten i djupa gallvägarna , om UL eller labbprover indikerar de t ta.

ERCP

Endoskopisk Retrograd CholangeoPankreatikografi: Sten/tumör i djupa gallvägarna syns bra. Man kan vid undersökningen terapeutiskt avhjälpa ikterus (ta bort stas genom att sätta stent och plocka bort stenar)
- Använd vid övertygande tecken till gallgångssten

Komplikationer

Behandling, gallstensanfall

Patient saknar kontraindikationer (ulcus, astma, njursvikt, kärlsjukdom, waranbehandling): Diklofenak 75mg injektion im.
- Utebliven effekt efter 30 min: Ytterligare 50-75mg.
- Ge patienter med upprepade anfall diklofenak supp 50mg att ha vb. Ej till gravida pga PG-hämning riskerar för tidig slutning av ductus arteriosus och störd njurfunktion.

Ibland pga intag av ägg, fet eller stekt mat, äpple, annan frukt.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!