Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Cholecystit

Obstruktiv

- 95% av cholecystiterna har obstruktion av gallblåsegång eller -hals av gallsten (=obstruktiv cholecystit)
-
Distenderad gallblåsa pga aktiv sekretion (vatten, elektrolyter) inne i den .
-
PG, NO bildas av makrofager i blåsan . Bidrar till patofysiologin
- Bakterier möjlig bidragande orsak. Finnes i 50-60% (E coli, K pneumoniae, S faecalis, C perfringens)
-
Dock har de sterila blåsorna samma morfologiska förändringar som de infekterade

Alkalukös

- Trauma, brännskador, extensiv kirurgi ej relaterad till gallområdet, långvarig IVA-vård med TPN predisponerar
-
Ger gangrän tidigt i förloppet
-
Samma frekvens bakterieförekomst som den obstruktiva formen . Samma bakterier.
- Förekommer också sekundärt till systeminfektioner med bakterier och svamp, samt hos AIDS-patienter.
- Svår att diagnosticera

Emfysematös

- Gasbildande bakterier (Clostridium, E coli, anaeroba streptokocker) -> Gas i gallblåsan
- Diagnos med röntgen som visar gasbubblor i gallblåselumen, vägg och ibland gallvägar

Asscenderande/suppurativ Kolangit

- Bakteriell infektion av gallvägarna till följd av partiell eller komplett stas.
- 80% orsakas av gallstenar, de andra av instrument, stentar eller obstruerande tumör, papillstenos.
- Bakterierna
koloniserar från duodenum,

hematogent (v porta, a hepatica) eller från gallblåsan.
- E coli, klebsiella, enterobacter, S faecalis, ev C perfringens, B fragilis
- Orsakar lätt sepsis pga gallvägarnas stora yta (10m2) som underlättar hematogen spridning av infektionen.

 

Komplikationer till gallstensanfall

Text Box: Orsaker:
- Gallgångssten
- Tumör
- Skleroserande kolangit
- Papillstenos
- Benign stenos/striktur (post op eller pga kronisk pankreatit)
Text Box: Avflödeshinder för galla
Text Box: Bakteriell kolonisering av gallvägar

Hematogent

Från duodenum

Från gallblåsan

Uppföljning

- Ingen behövs efter framgångsrik endoskopisk behandling av kolangit, även om det finns en kvarvarande blåsa innehållandes gallstenar.
-
En adekvat sfinkterotomi bör tillåta framtida

passage av stenar från gallblåsan och endast 10-15% behöver framtida cholecystektomi pga gallstensbesvär.

Symptomtriad

- Feber, frysningar
- Ikterus
- Smärta i övre högra delen av buken

Ger ofta sepsis . Suppurativ kolangit (10% - orsakad av totalstopp i gallvägarna) ger ofta en svårare bild

med septisk chock

Labbprover: Leverstatus (stegrat bilirubin, ALP), CRP, blododling

Ultraljud ser tecken till stas och stenar i blåsan

Behandling

- Tazocin 4g x 3 iv (täcker de vanligaste gallvägspatogenerna inkl enterokocker). Den suppurativa formen svarar sämre på antibiotikabehandling.
-
ERCP: Ta bort sten, utför sfinkterotomi, lägg in

stent för att underlätta gallflödet till tarmen. Så snart som möjligt.
-
Cholecystektomi bör ej göras regelmässigt, men recidiv med gallstensbesvär, riskbedömning för patienten och dennes egna önskemål kan här väga för.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!