Diagnostiska metoder

Som inte ger avbildning

D-Dimer

- Höjs vid all endogen trombbildning då den är en restprodukt som bildas då plasmin klyver fibrin.
- 80% sensitivitet för DVT, 95% sensitivitet för LE. Den högre sensitiviteten för LE beror på att tromberna vid detta tillstånd är större.
-
Låg specificitet: En mängd andra tillstånd leder till förhöjd D-dimer (hjärtinfarkt, pneumoni, sepsis, cancer, postoperativt, 2a och 3e trimestern av graviditet)
- D-dimer är därför ett bra test att ta på icke sjukhusinlagda patienter för att utesluta LE. 95% av patienterna utan LE har normal D-dimer. 90% av patienterna med låg klinisk misstanke om LE som inte har LE har också normal D-dimer.

Blodgas

- Ej användbart för att diagnosticera LE . PO2 och PCO2 sjunker ofta vid LE, men detta är för ospecifikt.
- Blodgasen vid lungemboli är ofta  inte speciellt avvikande trots uttalad dyspné
- Jag skulle vel tro att blodgasen trots detta har en plats i utredningen för att bedöma och följa patientens tillstånd.

Hjärtmarkörer

- Troponinstegring sker till följd av mindre infarkter i höger kammare.
-
BNP stiger till följd av sträckning av myokardiet.
- Båda dessa markörer visar på en
ökning av komplikationer och mortalitet för den aktuella patienten.

EKG

- S1Q3T3: S-våg i I, Q-våg i III, inverterad T-våg i III. Specifikt fynd, men osensitivt.
- Inverterade T-vågor i V1-V4 är troligen det vanligaste fyndet. Ses ofta tillsammans med långsam R-vågsprogression. Detta liknar en akut anterior infarkt.
-
Högerställd el-axel

Venöst ultraljud

- En normal ven pressas lätt samman av manuellt tryck från ultraljudsdopplern vid undersökning, medan en ven med DVT blir passivt utspänd. Detta är det viktigaste tecknet på DVT vid venöst ultraljud.
- Man kan även i vissa fall se tromben som en homogen lågekogen förändring i venen. Detta gör diagnosen än säkrare.
- När man komprimerar vaden skall flödet i venerna öka (ses med doppler). Detta sker inte vid DVT.
- Hög sensitivitet och specificitet för DVT ovan knät. Under knät mer operatörsberoende

CT thorax

- Med IV kontrast huvudsakliga diagnostiska metoden för LE .
-
Visualiserar även små embolier pga 1mm snitt.
- Visualiserar även hjärtats kammare väl, vilket hjälper i
bedömning av prognos . Förstorad höger kammare på CT hos patienter med lungemboli indikerar en 5ggr så hög mortalitetsrisk inom de närmsta 30 dagarna som lungemboli utan förstorad höger kammare.
-
Differentialdiagnostik: Visar parenkymförändringar som kan vara alternativa förklaringar till patientens symptom: Pneumoni, emfysem, lungfibros, massa i lungparenkymet, aortapatologi.

Lungangiografi

- Invasiv undersökning som enbart används för patienter vars CT ej varit tillfredsställande eller då en intervention planeras i samband

Avbildande metoder: Flödeschemat visar deras plats i diagnostiken

med undersökningen (trombolys eller embolekomi

Lungscintigrafi

- Används ffa när patienten är allergisk mot kontrast.
- Albuminaggregat som märkts med radionukleotider som sänder ut gammastrålar injiceras intravenöst och fångas i lungornas kapillärer. Den strålning de avger visar lungornas perfusion.
- Inhalering av radiomärkta gaser (xenon, krypton) visar på lungornas ventilation.
- Normal ventilation + 2 eller flera segmentella perfusionsdefekter ger hög risk för lungemboli. Med denna bild kan man vara 90% säker på diagnosen.
- En helt normal lungscintigrafi indikerar en mycket liten risk för lungemboli.
- Abnormal ventilation indikerar differentialdiagnoser som astma eller KOL.
- Det är dock vanligt med inkonklusiv lungscintigrafi (varken normal eller högrisk). I denna grupp har 40% av patienterna lungemboli vid angiografi. Totalt sett specificitet på 10%

Ekokardiografi

- Ej pålitlig för diagnos då de flesta patienter med lungemboli har normalt EKO.
- Visar differentialdiagnoser som hjärtinfarkt, hjärttamponad och aortadissektion.
- Visar högerkammarfunktion.

Referenser

Djup ventrombos, DVT. Eriksson, H; Baghaei, F; Hellgren, M; Lapidus, L; Moström, P-Å; Stigendal, L. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1206 (Läst: 2013-03-13) (Internetmedicins redaktion)
Lungemboli. Eriksson, H; Baghaei, F; Hellgren, M; Lapidus, L; Moström, P-Å; Stigendal, L. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=199 (Läst: 2013-03-13) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!