- Loopdiuretika bör ingå för att minska saltbelastningen som är vanlig vid njursvikt, och vilken kan ge både hypertension och ödem. Thiazider har oftast begränsad effekt, särskilt vid GFR < 35. Doserna av loopdiuretika som krävs är oftast högre än för friska individer pga resistens i njurarna mot läkemedlet.

Proteinuri

Riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Central roll i progress av njursvikt. Se tidigare.
- Behandling:
ACE-hämmare/ARB. Rejält höga doser av dessa preparat sänker proteinurin dosberoende utan att ytterligare nämvärt sänka BT. Kombination av preparat är ett alternativ till skyhöga doser av ett preparat. Sänk först BT till acceptabel nivå, sätt sedan (ofta hos njurmedicinare) in höjning till tex 3x normaldos av ACE-hämmare.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!