Sida 8 . Copyright Erik Boberg

antidepressiva.
- Moklobemid påverkar inte kramptröskeln.

Blodbild

- Mirtazapin och mianserin kan ge benmärgsdepression med leukopeni.
-
Reversibla förändringar: Sätt ut preparaten om patienten får en infektion och blodstatus visar sänkta leukocyter.

Överdosering / toxicitet

- Påtaglig risk för dödlig utgång om överdosering av icke selektiv upptagshämmare (TCA etc).
-
Förgiftningsbild: Koma, epileptiska anfall, kardiella symptom.
- Handläggning: Omedelbart till IVA om anamnes på överdos av antidepressiva! Oavsett vakenhetsgrad. Koma kan inträda snabbt och oförutsett. Stor risk för letala kardiella arytmier.
- Behandling: Magsköljning, aktivt kol, kontinuerlig EKG-övervakning, vätsketillförsel, andningsvård.
- Takyarytmier: Lidokain i infusion
- Kramper: Diazepam IV.
- Hemodialys ej meningsfullt pga stor plasmaproteinbunden fraktion och stor fördelningsvolym hos läkemedlen.

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!