Reumatisk provtagning

ANA

Kornig

- Extrakromosomalt antigen.
- Kornigt fördelat i icke delande cellkärnor.
- Vid mitos upplöses kärnmembranet och antigenet distribueras fritt i cytosolen.

ENA (Extraherbara Nukleära Antigen):
- Antigener som lätt kan extraheras av fysiologiskt koksalt.
- Kornig ANA kan vara ett uttryck för dessa.

Nukleolär ANA

- Topoisomeras 1: Scl-70. Delvis nukleolär lokalisation. Typiskt vid systemisk skleros av diffus typ.

Anticentromer AK

- Mot kromosomernas centromerer.
- Distinkt korn i varje kromosom.
- Prickig korv centralt i cellerna i mitos.

- Systemisk skleros av begränsad typ.
- SLE, PBC

Homogen ANA

- Hela cellkärnan homogent färgad i icke delade celler.
- I delande celler ses jämn färgning av kromatinet

Anti dsDNA:
-
Hög specificitet för SLE.
- Förekommer vid AIH

Histoner:
- SLE, Systemisk skleros, PBC, RA

Smith--antigen (Sm-ag):
- Patognomont för SLE.

snRNP:
- Mixed Connective Tissue Disease. Krav för att ställa denna diagnos.

SS-A/B:
- Primärt sjögrens syndrom.

Scl-70 (topoisomeras 1):
- Hög specificitet för diffus systemisk skleros

Jo-1:
- Mycket hög specificitet för Dermatomyosit (DM)/Polymyosit(PM)

ANCA

- Antikropp mot cytoplasmiskt antigen i neutrofila granulocyter.
-
C-ANCA: Ger granulärt cytoplasmiskt mönster. Stark markör för Wegeners Granulomatos. Antikropp mot proteinas 3 (PR3)
- MPO-ANCA: Nekrotiserande systemiska småkärlsvaskuliter. Mikroskopisk polyangit och Churg Strauss syndrom.

ARG

CITR

CITR

Peptidyl-arginin deiminas  + Ca

MHCII

CITR

Anti-CCP (ACPA): 95% specificitet för RA, 60-80% sensitivitet.

Tester vid reumatoid artrit

ACPA (anti-CCP): Anti Citrullinated Protein Antibody. Antikropp mot proteiner som citrullinerats (arginin bytts mot citrullin). Tros kunna ha betydelse vid RA:s patogenes. Rökning tros kunna accelerera citrulleringen av proteiner.
-
Högre specificitet för RA än reumatisk faktor, men samma sensitivitet.
- Förekommer hos individer där RA ännu ej debuterat. Många av dessa (särskilt de med stark positivitet) kommer att utveckla en inflammatorisk ledsjukdom så småningom.

Reumatisk faktor (RF): Antikroppar mot Fc-delen på IgG. Förekommer i normalpopoulationen till viss del, och även vid andra reumatiska sjukdomar (tex SLE) och vid infektioner.
-
En seropositiv RA är en RA med positiv RF och sägs ha en sämre prognos än en seronegativ.
- Lågt diagnostiskt värde pga låg sensitivitet och specificitet. Tas dock för prognosbedömning.

- Vid misstanke om septisk artrit: Odla från ledvätskan!
- Viktigt att tappa vätska vid reaktiv artrit: Annars finns risk för kontrakturer
- Gikt (ffa pyrofosfatartrit) och septisk artrit kan te sig mycket lika varandra (båda kan ha systemiskt inflammationssvar). Ledpunktion ger differentialdiagnostik!

Ledpunktion

Typ av artrit

Utseende

LPK (x10 9 )

Glukoskvot (led/blod)

Laktat

Kristaller

Septisk artrit

Varig, illaluktande

>50

<50%

förhöjt

0

RA

Gul, lätt-flytande

5-50

>50%

Normalt

0

Pyrofos-fatartrit

Gulgrön, lättflytande

5-75

>50%

Normalt – lätt förhöjt

+ (rombiska)

Uroartrit

Normalt

+ (nålformade)

Reaktiv artrit

-

<50

>50%

Normalt

0

Artros

Gul, lätt-flytande

<5

>50%

Normalt

0

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!