Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Tryckförhållanden i kardiovaskulära systemet

CVP

CVP

P (HK)

Pulmonalistryck
- Norm 25/10, MAP 15

Pulmonary wedge pressure

P (VK)

P (VF)

Systemiskt blodtryck
- Norm 125/70, MAP 85

Tvärsnittsarea ( =omvänd resistens då denna är så beroende av radien r )

α 1: Konstriktion av glatt muskulatur

Perifer resistens ger ökat blodtryck

Venöst återflöde ger ökad EDV och CVP

Tryck i thorax (ökat PEEP på ventilator, CPAP, övertryckspneumothorax, blödning, vanlig utandning)

Venöst återflöde: Sänker preload till hjärtat och därmed blodtrycket

Adrenalin

β 1-receptorer:
HR,
kontraktilitet,
excitabilitet,
fortlednings- hastighet.

ACh: Förlångsammad impulsfortledning (bromsar AV-nod), HR (bromsar sinusknuta)

Neural reglering med sympaticus och parasympaticus

Ökar vid ökad resistens: KOL med emfysem, lungemboli, PAH.
- Detta ger
pulmonalistryck och belastning på höger kammare

Renin: Aktiverar RAAS och ger långtidsreglering av BT

Sympatomimetika (blodtryckshöjande preparat)

Substans
Receptorer
Kommentarer

Efedrin:

α – och β - receptorer
- Verkar direkt på receptorer och ökar frisättningen av noradrenalin och adrenalin.

Efedrin är 100ggr mindre potent än adrenalin, men har längre duration

Adrenalin

α – och β - receptorer

Phenylephrin

Selektiv för α 1

Ger pga sin selektivitet för α -receptorer vaso- konstriktion, ökad perifer resistens och reflektiv bradykardi

 

Noradrenalin

Relativt selektiv för α -receptorer. Stimulerar dock även β -receptorer, fast i en lägre grad

Dobutamin

Selektiv för β 1

 

Atropin

Antikolinergikum: Hämmar ACh- receptorer

Ger takykardi genom att stimulera AV- noden och sinus- knutan

Referenser

Allmän cirkulationsfysiologi. Jonson, B; Wollmer, P. Klinisk fysiologi: 96-106 Utgåva 2 - Liber: 2005 (Jonson, B; Wollmer, P)
Vasoaktiva läkemedel - lathund. Blomqvist, H. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1183 (Läst: 2012-12-04) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!