Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Tolkning av artärtryckskurva och pletysmografens (saturationsmätarens) kurva

- Smala, spetsiga kurvor tyder på dåligt fyllda kärl, och perifer kompensatorisk ökning av tonus. Kontraktionen gör kärlen styvare, vilket ökar amplituden hos pulsvågen och minskar dess våglängd.
- Andningsvariation i kurvornas amplituder tyder på dåligt fyllda kärl (hypovolemi). Har man ett lågt CVP försämras återflödet till hjärtat mer av utandning (då det intrathorakala trycket stiger). Detta minskar CO och därmed styrkan i varje hjärtslag (?).

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!