Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Skadliga effekter av läkemedel

Läkemedlets egen effekt skadar personen

- Postural hypotension till följd av α1- antagonister (minskar det vasokonstringerande svaret från sympaticus som utlöses av baroreceptorerna när man ställer sig)
-
Blödning till följd av antikoagulantia .
-
Sövning pga lugnande medel (anxiolytika)

Orelaterade till läkemedlets effekt

- Paracetamolinducerad hepatotoxicitet
-
Aspirininducerad tinnitus
-
Fosterpåverkan under graviditet
-
Sällsynta oförutsägbara allvarliga effekter , tex anafylaxi som svar på penicillin.

Skador som drabbar redan sjuka personer:

- NSAID:s skadar patienter med hjärt- eller leversjukdom då deras GFR är starkt beroende av prostaglandinets vasodilaterande effekter. NSAIDs inhiberar syntes av prostaglandiner.
-
Prostaglandin I2-syntes inhiberas också av NSAID. Detta minskar renin- och aldosteronproduktionen.
-
ACE-hämmare kan vara fatal för patienter med bilateral njurartärstenos (eller coarcatio aortae) då deras GFR är starkt beroende av denna konstriktion.
-
Minskad aldosteronproduktion , speciellt i kombination med sänkt GFR, ger hyperkalemi.
-
Levern skadas ofta då P450-systemet kan ge toxiska metaboliter av ett läkemedel som då hamnar direkt i hepatocyterna i höga koncentrationer.

Exempel: Levertoxicitet av paracetamol

Paracetamol

NAPBQI

GSH

GSH-NAPBQI addukt

Utsöndring via njurar

Protein-addukter

Text Box: Oxidering av Ca-transportörer

IC [Ca]

Membran-skada

Tömning av GSH-förråd

Halten av NAPBQI ökar när GSH töms

Konjugering med glukoronid och sulfat

CYP450: 3-10%

90-97%

Aktivering av en mängd enzymer

Oxidativ stress

Paracetamolinducerad leverskada

- Normalt sett konjugeras majoriteten av paracetamol som intagits med glukoronid eller sulfat och utsöndras via njurarna.
-
En liten del metaboliseras dock med P450-systemet till NAPBQI, en toxisk metabolit som kan orsaka cellskada genom konjugering med proteiner, lipidperoxidering och oxidativ stress.
- NAPBQI konjugeras normalt med GSH till ett icke toxiskt ämne som utsöndras via njurarna.
- När paracetamol överdoseras kommer mer NAPBQI att produceras då de normala konjugeringsmekanismerna överskrids. Detta gör i

sin tur att GSH-förråden i cellen töms och den blir mer känslig för annan oxidativ stress (GSH är normalt viktigt för reduceringen av fria radikaler).  Dessutom ökar då NAPBQI-halterna i hepatocyterna och dess skadliga effekter kommer att verka på cellerna som då går i nekros.
-
Mest uttalad blir nekrosen centrilobulärt då hepatocyterna här står för den största delen av läkemedelsmetabolismen.
- Levern blir mer känslig för paracetamolförgiftning vid malnutrition då detta minskar GSH-förråden.

Acetylcystein

- Metaboliseras till cystein , vilket sedan används i syntesen av GSH. Detta återställer GSH-förråden och

hämmar de skadliga effekterna av paracetamol-överdosen.
- Acetylcystein används därför som antidot mot paracetamolförgiftning och är mycket effektivt om det sätts in i tid .

Acetylcystein

Referenser

Harmful effects of drugs. Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ. Pharmacology: 753-764 Utgåva 6 - Churchill Livingstone, Elsevier: 2007 (Rang, HP; Dale, MM; Ritter, JM; Flower, RJ)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!