Sida 5 . Copyright Erik Boberg

Mekanismer bakom apoptos

- De pro-apoptotiska Bcl-2 utgörs bla av BAX och BAK. De ger frisättning av cytokrom C från mitokodrierna genom att bilda porer i deras membran.
-
Apoptosomen är ett komplex av cytokrom C, procaspas 9 och apoptotic-activating protease factor 1 (APAF-1).
-
Receptorn R representerar cellulära receptorer för tillväxtfaktorer och cell-cell kontaktsfaktorer (adhesionsmolekyler, integriner) vilka ger cellen kontinuerlig stimulering som krävs för överlevnad (medierad via den antiapoptotiska medlemmen i Bcl-2-familjen: Bcl-2).
-
En balans råder ständigt mellan pro- och antiapoptotiska signaler i cellen. När denna balans rubbas kan cellen dö.
-
Aktivering av Caspas-3 leder slutligen till en kaskad av aktivering av degraderande enzymer som sönderdelar viktiga proteiner i cellen (cytoskelettet, cytokrom C mfl), samt dess DNA (delas i bitar av c:a 180 baspar) och membran. Hela förloppet leder till en kontrollerad celldöd med apoptotiska kroppar och fagocytos av cellresterna.

Referenser

Cell injury, Cell death, and Adaptations. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 1-30 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!