Sida 7 . Copyright Erik Boberg

vener de penetrerat (vena renalis resp vena porta). De sprider sig ormlikt längs venernas väggar och kan ta sig ända upp till höger förmak via vena cava.
- Anatomiskt läge är inte hela förklaringen bakom spridningsställen . Vissa cancerformer föredrar vissa spridningsställen.

Allmänt om metastasering

- Den egenskap hos en tumör som säkraste identifierar den som malign .
- Olika cancerformer har olika förmåga att bilda metastaser. På ena sidan av skalan syns basalcells karcinom i huden och de flesta primära tumörer i CNS som är väldigt lokalt invasiva, men sällan sprider sig till avlägsna platser. På andra sidan syns osteogena sarkom som vanligtvis har metastaserat till lungorna när de upptäcks.
- 30% av patienter som diagnostiseras med solida tumörer (undantaget hudcancer förutom melanom) har kliniskt evidenta metastaser. Ytterligare 20% av diagnostiserade patienter har gömda metastaser när de diagnostiseras.
- Ju mer anaplastisk och ju större den primära tumören är, desto större är risken att den spridit sig. Extremt små cancrar som spridit sig och extremt stora som ej spridit sig har dock påträffats.
- Spridning av cancer gör den mycket svår , eller till och med omöjlig att bota.

Tre spridningsvägar:

Genom att så tumörer i kroppshålor:

- Speciellt tydligt vid ovariecancer som har en förmåga att sprida sig i hela peritoneala hålan (som ovarierna står i direkt kontakt med). Dessa metastaser kan sitta på bukväggen utan att invadera till de underliggande organen, varför de är tecken på att förmågan att metastasera är skild från förmågan att invadera.
- En del tumörer i hjärnan kan penetrera väggen in till ventriklarna och föras med cerebrospinalvätskan till andra delar av hjärnan eller till ryggmärgen där de kan fästa på meningerna.

Lymfatisk spridning:

- Mest typisk för karcinom .
-
Lymfan står på många ställen i förbindelse med blodbanan så alla cancerformer kan spridas via båda dessa vägar.

- Spridningen sker till de lymfknutor som ligger anatomiskt närmast ursprungstumören (bronkiala -> tracheobronkiala -> hilära för lungcancer; axillerna för bröstcancer i övre laterala delen av bröstet; noder längs interna bröstartären för mediala bröstcancrar som spridit sig genom toraxväggen. Båda formerna av bröstcancer sprider sig sedan till supraklavikulära och infraklavikulära noderna.)
- ”Skip metastases” hoppar över de anatomiskt närmast belägna noderna i sin spridning.
- Till slut kan cancern sprida sig ända ut i blodbanan via lymfsystemet ( ductus thoracicus ).
- Den lymfknuta som dränerar tumören (”sentinel node”) kan identifieras genom att blå färgning tillsätts . Biopsier av lymfknutor ger en uppfattning om graden av spridning och den informationen kan användas när behandling planeras.
- En förstorad lymfknuta är en stark indikation på tumörspridning , men knutorna kan förstoras pga ökad aktivitet hos immuncellerna där till följd av nekrotiskt skräp från tumören och antigener bildade mot den.

Hematogen spridning (via blodbanan)

- Föredras som spridningsväg för sarkom (används även av karcinom, dock).
- Är den
mest fruktade spridningsvägen för cancer.
- Vener penetreras lättare än artärer (då de är tunnare).
- Spridningen sker ofta till det första kapillärnätverk tumörcellerna stöter på och då allt portaflöde tömmer sig i levern och allt annat venöst flöde tömmer sig i lungkapillärerna är lungor och lever de vanligaste spridningsställena för hematogen spridning.
- Cancer nära ryggraden bildar ofta proppar i paravertebrala plexat. Detta är troligen förklaringen bakom att tumörer i prostata och tyroidea ofta metastaserar till ryggraden.
- Njurcellskarcinom och hepatocellulära karcinom är exempel på tumörer som gärna sprider sig inne i de

Tumörspridning

Text Box: Till Ductus Thoracicus och sedan vidare till blodbanan via v subclavia sinistra

Referenser

Neoplasia. Stricker, TP; Kumar, V. Basic Pathology: 173-224 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!