Sida 2 . Copyright Erik Boberg

receptorer i integrinfamiljen
-
Celldifferentiering: Också via integriner. Kontrollerar graden av inneboende cellers differentiering
-
Ställning för vävnadsuppbyggnad: Krävs för att de regenererande vävnaderna ska kunna nyskapas på rätt sätt. Förstörs ECM bildas ärr, även i lever och hud…
-
Etablering av mikromiljö för vävnad: Del av filtrationsapparaten i njuren är basalmembran (dvs ECM). Basalmembranet bildar även gräns mellan epitel och underliggande bindväv.
-
Lagring och presentation av reglerande molekyler: Tillväxtfaktorer. Tillåter att de snabbt kommer i kontakt med celler vid skada eller under regenerering och kan inducera reparation

Remodellering av ECM

- Remodellering är beroende av balansen mellan syntes och nedbrytning av ECM-proteiner, vilket styrs av mekanismerna här till höger.
-
Kollagenaser bryter ned kollagen
-
Stromelysiner bryter ned proteoglykaner, laminin, fibronektin, amorft kollagen
-
Gelatinaser bryter ned fibronektin och amorft kollagen
- Dessa tre ingår i gruppen MMP:s. Produceras av fibroblaster, makrofager, neutrofiler, synovialceller och vissa epitelceller.
-
MMPs produceras i inaktiv form och måste aktiveras av proteaser som är sannolika att finnas vid en skadeplats (tex plasmin)
-
TIMPs: Tissue Inhibitors of Metalloproteinases. Produceras av mesenchymala celler.

Reparering med bindväv (ärrbildning)

OM: Svår eller kronisk skada på vävnad som resulterar i skada på parenchym, epitel och stromalt nätverk (ECM)
-
Icke delande (permanenta) celler skadats
-
Resultat: Byte av vävnad delvis eller helt till bindväv
-
Förlopp: 1) Emigrering av fibroblaster och induktion av fibroblast- och endotelproliferation inom 24h =>

2) Granulationsvävnad skapas efter 3-5 dagar => Vävnaden fylls successivt av bindväv och ärr genereras.
-
Granulationsvävnad: rosa, mjuk, kornig. Ses tex under skropan på sår i huden. Rikt på fibroblaster, lucker bindväv och nybildade kapillärer.
-
Fibroblastmigrering och –aktivering till området styrs av PDGF, FGF-2 och TGF- β mfl. Kommer från aktiverat endotel
-
Viktigare källa till tillväxtfaktorer: inflammatoriska celler (spec. makrofager)
-
ECM-deponering: Ökar med tiden, trots att fibroblastantalet minskar då de antar en mer syntetiserande fenotyp.
-
Nedbrytningen av främst kollagen minskar också i området, vilket ytterligare snabbar upp ackumuleringen.
-
Slutprodukt: till stor del inaktiva, spolformade fibroblaster, tätt kollagen, fragment av elastisk bindväv och andra ECM-komponenter.

- Kärlen drar sig tillbaka från området
-
Resultatet är ett blekt, avaskulärt ärr.

Vävnadstyper med olika regenereringsförmåga:

Kontinuerligt delande vävnad: (labila vävnader)

- Hematopoetiska celler i benmärg
-
Majoritet av ytepitel (hud, munhåla, vagina-slemhinna, cervix, endokrina körtelgångars epitel, uterus, äggledarepitel, urinvägsepitel)
-
Regenereras utmärkt så länge stamceller är bevarade.

Stabila vävnader:

- I G0, kan proliferera om skada eller förlust av vävnad uppstår.
-
Parenchym i de flesta organ: lever, njure, pancreas
-
Endotelceller, fibroblaster, glatta muskelceller
-
Begränsad regenereringsförmåga efter skada (undantag: levern)

Permanenta vävnader:

- Terminalt differentierade , icke proliferativa i postnatalt liv
-
De flesta neuron, hjärtmuskulatur , skelettmuskulatur (dock ej helt pga satellitceller)
- Reparering sker
främst genom ärrbildning

 

Stimulering: PDGF, EGF, IL-1, TNF

Hämning: TGF- β , kortikosteroider

Prokollagenaser
prostromeolysiner

Kollagenaser
Stromeolysiner

Plasminogen

Plasmin

Trombin, etc

ECM

Nedbrutet ECM

TIMPs

Referenser

Tissue Repair: Regeneration, Healing, and Fibrosis. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 59-80 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!