Sida 3 . Copyright Erik Boberg

Sårläkning

Fibrinkoagel

Trombocyt

Text Box: Cellskada och koagel: Hypoxi, acidos, nekros, cytokiner, koagulationsprodukter

Neutrofiler

Text Box: Cytokiner (IL-8, IL-1, TNF-α), PDGF, TGF-β

Basalcell

Ökad mitotisk aktivitet

Makrofager

Fibroblaster

Hypoxi

Endotelceller

Förlopp:

1) Fibrinkoagel bildas av blödning då fibroblaster läcker ut och då koagulationskaskaden startar.
2) Inom 24h: Neutrofiler ses vid kanten av snittet, basalceller vid kanten ökar mitotisk aktivitet. Neutrofilerna är ditlockade av produkter av den inflammation som uppstått till följd av vävnadsskada och koagulationskaskad.
3) 24-48h: Basala epitelceller börjar migrera från sårkanten och bildar tunt, men kontinuerligt epitellager. De deponerar även basalmembran.
4) Dag 3: Neutrofiler bytta mot makrofager , vilka lockas dit av inflammatoriska mediatorer frisatta från neutrofiler. Granulationsvävnad invaderar snittrummet, kollagen börjar bildas vid kanterna, epitellagret fortsätter proliferera och förtjockas
5) Dag 5: Neovaskularisering (angiogenes) är som störst. Denna stimuleras av syrebrist till följd av kärlskada, av VEGF från endotelceller, av FGF2 som sitter bundet till heparansulfat i interstitiet och av PDGF och TGF- β , vilka stimulerar till VEGF-produktion. Kollagenfibriller överbygger snittet , epidermis har fått normal tjocklek och yt-keratinisering.
6) Andra veckan: Nekrotiskt skräp absorberas efter hand av makrofager, varpå såret minskar. Det byggs nytt kollagen i dermis och då basalcellagret slutit sig kan epidermis börja nybildas från botten. Fortsatt kollagenackumulering , fibroblastproliferation. Leukocyterna är borta, vaskulariseringen tillbakagången, ödemet försvunnet.
7) Slut månad 1: Cellulär bindväv utan inflammatoriska celler, normalt epidermis förutom att ”epidermal appendages” (motsv hål för ”dermal papillae”?) är borta. Detta är slutstadiet och syns ej i bildserien. Såret är läkt.

”Second intention”

- First intention är när man gjort ett fint snitt med en skalpell, och det sedan hålls ihop väl av tex stygn.
-
Second intention är när ett större sår uppstått, efter abscessbildning mm.  Då blir läkningsförloppet och slutresultatet lite annorlunda. Själva mekanismerna är dock desamma.

- Större skorpa .
-
Intensivare inflammation pga mer nekrotiskt skräp, exudat. Därmed större risk för sekundär inflammatorisk skada.
-
Mycket mer granulationsvävnad formas. Ger oftast större volym ärrvävnad när såret läkt.
-
Sårkontraktion: Genom myofibroblaster, fibroblaster m många morfologiska och funktionella likheter m glatta muskelceller

Sårstyrka

- Efter 3 månader uppe i 70-80% av orginalvävnadens styrka , blir vanl inte starkare än så. Endast 10% av icke skadad huds styrka en vecka efter sårbildning.
-
Ökningen i styrka pga strukturell remodellering av kollagen (korslänkning och ökad fibertjocklek).

Angiogenes

1. Vasodilatering och ökad permeabilitet hos existerande kärl. Pga VEGF (permeabilitetsökning) och NO (vasodilatering)
-
VEGF induceras av hypoxi, PDGF, TGF- β och TGF- α . Uttrycks i låga nivåer i all vävnad. Den VEGF som deltar i angiogenesen kommer ifrån existernade lokala kärl.
2. Migrering av endotelceller mot skadeområdet. Sker också mha VEGF.
-
En kapillärutväxt bildas på detta sätt av endotel från kärlet.
3. Proliferation av endotelceller bakom de migrerande cellernas front. Också efter induktion av VEGF, men även mha FGF-2 som finns i ECM bundet till heparansulfat.
4. Inhibering av kapillärutväxt och remodellerande av den nya vävnaden till kapillärrör.
5. Stabilisering av nybildat kärl: Genom rekrytering av periendoteliala celler (pericyter för små kärl mha Angiopoietin 1 – Ang 1 och glatta muskelceller till större kärl mha PDGF).
-
TGF- β ökar produktionen av ECM på platsen.

Tillfällen med angiogenes

- Vid sårläkning
-
Skapande av kollateral cirkulation vid begynnande ischemi
-
Tillåter tumörtillväxt bortom begränsningarna av deras ursprungliga blodtillförsel

Referenser

Tissue Repair: Regeneration, Healing, and Fibrosis. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 59-80 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!