- Försiktighet vid digitalisbehandling (ökad känslighet för Ca) och vid njursvikt, vilken ökar risken för hyperkalcemi.
-
Korrigera hypomagnesemi med parenteralt Mg, tillägg i Ca-droppet eller i separat infusion.

2. Akut lindrig hypokalcemi: Lättlösligt Ca-salt (brustabletter) 0,5-1g Ca var 6:e timma.

3. Underhållsbehandling: Behandla ev bakomliggande sjukdom.
-
Vid hypoparatyroidism: Alfakalcidiol/kalcitriol 0,5-2ug/dag po. Kalciumkarbonattabletter vid för lite Ca-intag via födan. Kontrollera patienten 1 gång/år med Ca. Målvärde är Ca i nedre referensområdet för att minska risk för njursten. Minska vit D vid långvarig (flera veckor) vistelse i stark sol.
- Njursvikt: Alfakalcidiol/kalcitriol.
- Malabsorption, bristande intag eller brist på solljus: Kalciumkarbonat + kolekalciferol (kombinationspreparat). Om osteomalaci, behandla med alfakalcidiol/kalcitriol. Följ S-Ca varannan månad. Pat är välinställd när också PTH är normalt.
- Hungry bone syndrom: Lättlösligt Ca-salt po (brustabletter) och sedan Kalciumkarbonat-tabletter po.

4. Uppföljning: Till en början joniserat Ca varje dag-2ggr/v. Glesa sedan ut kontrollerna (veckovis—månadsvis—2-4ggr/år).
-
Kontrollera samtidigt dU-Ca och P-fosfat. Om högt dU-Ca + lågt P-Ca + PTH-brist, misstänk att PTH-bristen ger ökad utsöndring av Ca i njurarna. Försök med tillägg av thiaziddiuretika , vilket ökar återresorption av Ca i njuren.
- Ofta
lätt dosreduktion av Vit D under juli-september.

Referenser

Rubbningar i kalciumomsättningen - osteoporos och frakturprevention. Törring, O; Albertsson, D; Ljunggren, Ö. Läkemedelsboken: 608-627 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!