Osteoporos och fragilitetsfrakturer

Grundläggande

Osteoporos innebär en försvagning av skelettet, vilket i sin tur är en riskfaktor för frakturer.
-
Osteoporos är ett tillstånd som smyger sig på patienten och osteoporos i sig är symptomfritt.
- Osteoporos kan därför liknas vid andra riskmarkörer för sjukdom , såsom hypertension eller hyperlipidemi är riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom.
-
Behandlingen av osteoporos är, liksom statinbehandling och hypertonibehandling därför en förebyggande behandling av riskfaktorer för framtida sjukdom.

Betydelse för folkhälsan

- 70 000 frakturer/år i Sverige inträffar pga fall i samma plan, där den huvudsakliga riskfaktorn , förutom falltendens, är låg benmassa.
- Av dessa är
18 000 höftfrakturer och 10 000 kotfrakturer .
- Stort lidande och stora kostnader för samhället.

Definition av osteoporos

Patologisk, morfologisk definition: Tillstånd med mindre mängd normalt sammansatt ben, med förändrad mikroarkitektur, vilket leder till försämrad hållfasthet och därmed ökad risk för fraktur.
- Ej särskilt kliniskt användbar.

Definition utifrån bentäthetsmätningar: Bone Mineral Density (BMD) mäts och jämförs med en normalpopulation.
-
T-score: Om BMD jämförs med maximal benmassa (Peak Bone Mass—PMB) hos 25-30-åringar får man ett T-score som motsvarar antalet standardavvikelser (SD) som BMD avviker från PMB.
- Z-score: Om patientens BMD-värde istället relateras till värden för dennes egna åldersgrupp får man ett Z-score som motsvarar skillnaden i SD.

De värden på T-score som ger osteoporosdiagnos (se i diagrammet till höger) gäller endast för postmenopausala kvinnor . För övriga finns inga fasta nivåer.
- I klinisk praxis använder man
samma gränser för män och för kvinnor .

Hög ålder

Systemisk kortisonbehandling > 3 månader

Minskad bennybildning

Ökad benresorption

Osteoporos

- Osteopeni: BMD 1-2,5 SD under PMB
- Osteoporos: BMD > 2,5 SD under PMB
-
Manifest osteoporos: Osteoporos + fragilitetsfraktur.
- Risken för fraktur
fördubblas för varje sänkt SD .

Hyperparatyroidism: Njursvikt, Vitamin D brist, adenom etc.

Hypogonadism

Fragilitetsfraktur

Risken att drabbas kan beräknas genom FRAX-score: www.shef.ac.uk/FRAX

Övriga riskfaktorer

- Falltendens (eller nedsatt uppresningsförmåga)
- Kvinnligt kön:
Kvinnor har dubbelt så hög höfrfrakturrisk
- Tidigare lågenergi-fraktur
hos individer > 50 år. Dubblerar risk för ny fraktur.
-
BMI < 20
- Rökning
- Ofrivillig viktförlust
> 5kg senaste året
-
Inaktivitet
- Menopaus < 45 års ålder

Kotkompressioner

- Postmenopausala kvinnor och patienter med PO kortisonbehandling drabbas oftast
- Oftast
mellersta-nedersta bröstryggen och ländryggen
- Symptom: Plötsligt påkommen smärta lokaliserad i ryggen, utan fokal neurologi.
-
Den akuta fraktursmärtan brukar klinga av på 3 månader, men kan kvarstå som kroniskt smärttillstånd —troligen orsakat av muskuloskeletala pålagringar.
-
Upprepade kotkompressioner: Ger längdminskning och kyfos. Kan medföra decennier av svårt lidande. Efter kotfraktur är risken för en ny kotfraktur 4-dubblad .

Höftfrakturer

- Kliniskt sett den allvarligaste av fragilitetsfrakturerna. 20% av patienterna avlider inom 1 år från frakturen, ofta till följd av någon annan sjukdom.
-
Fallolycka, >75 års ålder med låg bentäthet vanligast.
- Ökar påtagligt med stigande ålder , medianålder 81 år. Fördubblad risk vart 5:e år från 70-90 års ålder.

Övriga frakturer

- Radius, humerus, revben, etc
- Dessa motiverar i sig inte långvarig läkemedelsbehandling
- Skall ses som indikatorer på ökad frakturrisk i höft och kota. Utred dessa patienter vidare med bentäthetsmätning.
- Behandling i syfte att reducera kot– och höftfrakturer reducerar sannolikt risken även för dessa frakturer, men dokumentationen är svagare.

Referenser

Rubbningar i kalciumomsättningen - osteoporos och frakturprevention. Törring, O; Albertsson, D; Ljunggren, Ö. Läkemedelsboken: 608-627 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!