(totalt höftvärde eller ”neckvärde”. Diagnos ställs mha T– eller Z-score som framräknas.
- Det område med lägst täthet används för diagnos och frakturprediktion.

Röntgen

Diagnosticerar kotkompressioner: Röntga vid akut påkommen ryggvärk, eller återkommande episoder. Längdminskning >3-5cm skall också inge misstanke.
- Röntgen verifierar diagnosen och utesluter annan orsak till smärtorna.
- Osteoporos är vanligt vid upprepade kotkompressioner och en bentäthetsmätning bör i dessa fall göras för att bedöma behov av läkemedelsbehandling .

Syfte med utredning

Kartlägga bentäthet hos riskgrupper:
-
Förbättrar prediktionen av frakturer.
-
Bedömer indikation för läkemedelsbehandling .
- Utvärderar
förändrad bentäthet under pågående skelettspecifik behandling .

Bedöm aktuella problem: Är de orsakade av prevalenta frakturer? Tex ryggsmärta—kotkompressioner.

Uteslut sekundär osteoporos: Njursvikt, hypoparatyroidism, vitaminbrist etc.

Labprover

- Utesluter annan behandlingsbar orsak till osteoporos.
- Basala prover: SR, Hb, albumin, S-ALP
- Njursvikt: Na, K, kreatinin
- Myelom: Proteinprofil (plasma och urin) - elfores.
- Celiaki: Transglutaminas-ak
- Hyperparatyroidism: PTH, Ca, fosfat
- Tyreotoxikos: TSH, T4 (fritt)
- Hos män: S-testosteron, S-PSA
- Vitaminbrist: Kalcidiol.
- Alkoholkonsumtion/leverskada: Leverstatus, CDT.

Bentäthetsmätning

- Personer utan riskfaktorer bör ej genomföra bentäthetsmätning. Detta då det saknas vetenskapligt stöd för allmän screening med bentäthetsmätning.
-
Bentätheten tillsammans med andra riskfaktorer ger en bild av patientens framtida frakturrisk och ligger till grund för insättning av läkemedelsbehandling.

- Teknik: Lågdosröntgen med 2 energinivåer (DXA-teknik). Man mäter de relativa attenueringarna av röntgenstrålning när strålarna passerar patientens skelett och bentätheten kalkyleras.

- Områden som mäts: Ländrygg (L1-L4) och höft

Utredning—osteoporos

Referenser

Rubbningar i kalciumomsättningen - osteoporos och frakturprevention. Törring, O; Albertsson, D; Ljunggren, Ö. Läkemedelsboken: 608-627 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!