Betacellmassa (% av maximal)

100

50

20

Tid

Gräns för diabetes

Utlösande immunologisk händelse

Det akuta insjuknandet sker ofta när insulinproduktionen är nedsatt, men fortfarande ovanför gränsen för diabetes.
- Något händer (oftast en infektion) som gör att patienten behöver mer insulin än vanligt så uppstår symptomen till följd av den relativa insulinbrist som patienten då får.
- Det är vanligt att DM typ 1 debuterar i tonåren när insulinbehovet höjs betydligt på grund av denn tillväxt som kroppen då får.

Det kan ta månader till år för den autoimmuna processen att ta död på tillräckligt många betaceller för att diabetesen skall utlösas.

Smekmånadsfasen: Det är vanligt att insulinbehovet efter att diagnosen DM typ 1 ställts temporärt minskar eller försvinner helt.  Under denna fas kan patienten klara sig på mycket lite eller inget insulin. Till slut destrueras dock alltid tillräckligt många betaceller för att individen skall bli helt beroende av extern tillförsel av insulin.

Födsel

Fagocytos:
- Aktiverade makrofager angriper betacellerna och fagocyterar dem

Betaceller

Patogenes —Diabetes mellitus typ 1

Text Box: Okänt autoantigen som startar reaktionen (ev komponent i
Text Box: APC: Tar upp antigenet och presenterar det på MHC II
Text Box: TNF-alfa, IL1, IL6, IL8 mfl:
- Rekryterar fler monocyter genom att aktivera endotel
- Driver den inflammatoriska reaktionen
- Orsakar cellskada
Text Box: IFN-Gamma:
- Den mest potenta aktivatorn av monocyter (till makrofager) som man känner till
Text Box: IL-2: 
- Skapas av Th1-celler och verkar autokrint och parakrint för att aktivera fler T-celler.
Text Box: Th1-cell: Aktiveras när dess TCR binder till MHC-2—antigen komplexet som visas upp av APCn.

Makrofag

Text Box: CD8+ 
- Dessa cytotoxiska T-celler aktiveras också av Th1-cellerna och deltar i destruktionen av betaceller.
Text Box: IL-12: Skapas av APCn och driver T-cellerna mot ett Th1-svar.

- Diabetes mellitus typ 1 uppstår på grund av en destruktion av betacellerna i pancre as som producerar insulin.
- Destruktionen leder till progressivt minskande insulinproduktion, vilket manifesterar sig som först glukosintolerans och slutligen diabetes när produktionen blivit så låg att patienten inte klarar sig utan tillskott av insulin.
 - Orsaken till destruktionen av beta-cellerna tros i majoriteten av fallen vara en autoimmun process . Framför allt tror man att det cellmedierade immunförsvaret är inblandat i destruktionen .
- Man tror att något hittills okänt autoantigen som skapats av betacellerna tas upp av APCer och presenteras på MHC2 för T-hjälparceller.
- Th-cellerna i sin tur aktiveras och producerar
INF-gamma som aktiverar makrofager. De producerar även cytokiner (TNF, IL1, 6 etc) som lockar fler

monocyter till platsen.
-
Cytotoxiska CD8+ T-celler aktiveras samtidigt at Th-cellerna.
- Makrofagerna och CD8-cellerna attackerar när de aktiverats betacellerna i de langerhanska öarna i pancreas. Destruktionen verkar vara medierad ffa av cytotoxisk effekt från CD8+ celler och av cytokiner som TNF-alfa, IFN-gamma och IL-1 som betacellerna tycks vara extra känsliga för.
- Den autoimmuna processen fortskrider pga produktion av cytokiner som IL-12 och IL-2 som aktiverar fler Th-celler och pga de cytokiner som tillkallar fler monocyter till platsen.
- Sakta men säkert destrueras betacellerna i pancreas och insulinproduktionen sjunker tills den blir så låg att diabetessymptomen utvecklas hos patienten.
-
A utoantikroppar mot bla GAD (glutamic acid

Referenser

Diabetes Mellitus. Powers, A. Harrisson´s Principles of Internal Medicine: 2275-2304 Utgåva 17 - Mc Graw Hill: 2008 (Fauci, A; Braunwald, E; Kasper, D; Hauser, S; Longo, D; Jameson, L et al.)
The Endocrine System. Maitra, A. Basic Pathology: 751-800 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!