NPY-effekt

Hungercentrum

GLUT4

Glukokinas
Glykogensyntas

Glykogensyntes

Glykolys

Energi

↓Fettförbränning
↑Fettinlagring

↓Proteinnedbrytning
↑Proteinsyntes

Text Box: Glukos

Skelettmuskulatur

Hunger

Mättnadscentrum

Glukos

Glukos-6-fosfatas

VLDL-syntes

Glukokinas

Glykogensyntes

Glykogensyntas
Glukokinas

Glukoneogenes

PEP-karboxylas
FBP-1

PFK-1
Pyruvat-dehydrogenas

Fosfofruktokinas
Pyruvatkinas
Pyruvatdehydrogenas

Glykolys

Acetyl-CoA-karboxylas
Fettsyresyntas

FFA-syntes

CNS

Lever

P-VLDL

F-2,6-bisP

Glykogenolys

Glukos-6-fosfat

Glukos

Text Box: I
N
S
U
L
I
N

Glykogenfosforylas

Glukos

Pyruvatdehydrogenas

Acetyl-CoA

FFA:s

Acetyl-CoA karboxylas

Α- glycerol- fosfat

TAG

HSL

Inlagring!

Leptinsyntes

LPL

Glykolys

P-VLDL

Leptin

Text Box: G
L
U
K
A
G
O
N

GLUT4

Fettcell

Insulin

- Lever: Ökad glykogensyntes och glykolys så att glukos förbrukas och lagras in. Minskat utflöde av glukos. Ökad fettsyre- och VLDL-syntes så att energin från glykolysen används till att skapa fett som kan transporteras till fettväv.
- Fettväv: Ökat upptag av VLDL. Ökat upptag av glukos. Ökad glykolys och fettsyntes så att  glukos omvandlas till fett som lagras in tillsammans med upptaget fett.
- Muskler: Ökad glykogensyntes så att förråden byggs på. Ökat glukosupptag. Ökad omvandling av glukos till fettdepåer mha glykolys. Ökad proteinsyntes och minskad proteinnedbrytning för att bygga upp muskulaturen.
-
CNS: Hämning av hungercentrum.

Glukagon

- Lever: Motverkar insulinets effekter.

Referenser

The Endocrine Pancreas. Barrett, EJ. Medical Physiology: 1066-1087 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!

Aktuell sida: Endokrin kontroll av glukosnivåer