doppler + ultraljud.
-
Överfunktion i RAAS? Aldosteron/reninkvot
- Glukokortikoider?
Kortisol + ACTH kl 08.00, dU-kortisol och aldosteron
- Adrenerg överfunktion?
dU-metoxykatekolaminer eller p-metanefriner

Vid hemgång

- BT < 180/110 accepteras. BT behöver ej ligga perfekt.
- Remittera till VC för noggrann uppföljning och be att resultaten skickas till dig.
- Telefontid om 2 veckor, återbesök om 1-2 månader.

 

Definition

- BT > 180 /  > 110 + sekundära förändringar som fundus hypertonicus grad 2-4, vänsterkammarhypertrofi, akut njursvikt, hjärtsvikt
- Alla patienter med gravt förhöjt BT tros ha malign hypertoni tills motsatsen bevisats.

Orsaker

- Sekundär hypertoni (se ovan)
- Malignifierad primär hypertoni

Risker med malign hypertoni

- Aortaruptur
- Cerebrovaskulär blödning
- Njursvikt
- Hjärtsvikt
- Blödningar i retina.

Vårdnivå

- Vid misstanke om malign hypertension: Remittera till sjukhus och endokrinolog!
- Vid osäkerhet: Diskutera med endokrinolog
- Om du har problem att nå målblodtryck: Diskutera eller remittera till endokrinolog.

Initial behandling

- Blodtryckssänkning: Vi vill inte störa RAAS-systemet då det då kan bli svårare att diagnosticera orsaker till sekundär hypertension.
- Ge därför Ca-kanalblockerare som verkar perifert (felodipin/amlodipin) + diuretika (furosemid)

Undersökning/monitorering

- BT i båda armar: Följ BT med täta kontroller (4-6ggr dagligen initialt). Utvärdera behadlingen.
-
Njurfunktion: Na, K, kreatinin, GFR. Följ kreatinin och K dagligen. Proteinuri?
-
Hjärtfunktion: EKG—VK-hypertrofi? Auskultation—blåsljud?
-
Ögonbottnar: FH? Oftalmologkonsult.
-
Njurartärer: Lyssna efter blåsljud i buken. EKO-

Referenser

Hypertoni. Nyström, F; Engfeldt, P. Läkemedelsboken: 339-354 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!