Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Hypofys

Hypofysen

Text Box: Neuron i hypothalamus som kontaktar hypofysens baklob (neurohypofysen): Producerar ADH och OT och skickar dessa via sina axon ned till bakloben där de utsöndras i blodet
Text Box: Neuron i hypothalamus som kontaktar hypofysens framlob: Producerar frisättande hormoner (GHRH, TRH, CRH, somatostatin, dopamin) och frisätter dessa till det primära kapillärplexat. De transporteras sedan via det portala kretsloppet till framlobens sekundära kapillärplexa där de styr frisättningen av framlobens hormoner.

Chiasma opticum

TSH

T3, T4

GH

IGF-1

Granulosa- och thecaceller: Östrogen och progestiner

GHRH

TRH

CRH

GnRH

FSH

LH

Leydigceller: Testosteron

Sertoliceller: Spermato-genes, inhibin

ADH

OT

Neurohypofysen

Stimulerar värkarbete

Stimulerar mjölksekretion

Verkar på samlingsrören och stimulerar till H2O-resorption

Bröstkörtlar: Tillväxt, mjölkproduktion

PRL

Hypothalamus

Dopamin

Röda linjer markerar hämmande feed-back mekanismer som kontrollerar frisättningen av hormonerna från hypothalamus och hypofys.

Hypofysen ligger i sella turcica: Denna benstruktur skiljer av hypofysen från sfenoidalsinus. Vid

expansion, tex vid adenombildning, kommer hypofysen att trycka på omgivande vävnad pga begränsad plats. Den kan då klämma ihop chiasma opticum och orsaka bitemporal hemianopsi.

MSH

Huden: Stimulerar melanovyter till pigmentbildning

GHRH

Growth Hormone Releasing Hormone

TRH

Tyrotropin Releasing Hormone

CRH

Corticotropin Releasing Hormone

GnRH

Gonadotropin Releasing Hormone

OT

Oxytocin

AVP/ADH

Arginin Vasopressin/Anti-Diuretic Hormone

PRL

Prolactin

LH

Luteinizing Hormone

FSH

Follicle Stimulating Hormone

ACTH

Adrenocorticotropic Hormone

MSH

Melanocyte Stimulating Hormone

TSH

Thyroid Stimulating Hormone

GH

Growth Hormone (Somatotropin)

Referenser

Hormones and reproduction - Hormones. Despopolous, A; Silbernagl, S. Color atlas of Physiology: 270-273 Utgåva 5 - Thieme: 2003 (Despopolous, A; Silbernagl, S)
Organization of endocrine control. Barret, E. Medical Physiology: 1005-1021 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!