Blodgas

- Högt B-glukos + illamående/kräkning är indikation för att ta blodgas.
- pH mellan 6,8 och 7,3 beroende av acidosens svårighetsgrad
- Bikarbonat: Ofta sänkt pga förbrukning för att häva acidosen.

Infektion

- LPK, CRP
- Nitrit och urinodling
- Blododling
- Lungröntgen

Andra utlösande orsaker?

- EKG: Hjärtinfarkt?
- Akut buk? Kirurgkonsult?
- Gynekologisk åkomma? Gynkonsult.

Definition

B-glukos > 15 mmol/l, U-ketoner 2+, pH < 7,3 (venöst eller arteriellt).
- Vid samtidig existens av dessa anomalier har patienten per definition ketoacidos.

P-glukos

- Förhöjt, kan vara kraftigt (60mmol/l eller mer) , men ibland enbart minimalt förhöjt.
- Svårigheten hos acidosen är oberoende av graden av förhöjt blodsocker. Koma och död kan inträffa redan vid B-glukos 15-20mmol/l.

Blodfetter

- Triglycerider: Ofta förhöjda. Kraftigt höga värden (>10) kan ge pankreatit! Kontrollera amylas .
- Lipoproteiner: Också vanligen förhöjda. Metabola förändringar ligger bakom.

Urinsticka

- Glukos i urinen
- Ketoner i urinen
- Pga uttorkning kan patienten ha svårt att kissa. Vänta därför inte på urinprov utan ta blodgas!

Elektrolyter

- K: Ofta hyperkalemi trots K-förluster i urinen. Byter med H över cellmembranen vid acidos.
- K går att få snabbt svar på samtidigt som blodgassvaret. Bara att be om det!
-
Na: Ofta sänkt pga vätskeutträde ur celler och förluster i njurarna. Normalt eller högt Na tyder på mer grav uttorkning.
- Na sjunker proportionellt till glukosstegringen genom osmotiska effekter (förhöjd osmolaritet i blodet ger influx intracellulärt för att jämna ut?)
-
Kreatinin och urea: Ofta förhöjda till följd av uttorkning

Blodstatus

- EVF/Hb: Förhöjda pga uttorkning
- LPK: Ofta förhöjt. Infektion? Reaktion på tillståndet?

Utredning—ketoacidos

Differentialdiagnos

Karakteristika

Hyperglykemi (utan acidos)

Ingen förhöjning av ketokroppar. Oftast ej illamående, buksmärta, kräkningar

Ketos pga svält

 

Alkoholisk ketoacidos

 

Acidos med ökad anjon-gap av annan orsak

 

Referenser

Ketoacidos, diabetes. Attvall, S. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=426 (Läst: 2012-12-15) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!