den nedsatta effektiviteten hos produktionen på så sätt att nivåerna av T 3 , T 4 hålls normala.
- I de fall där den
underliggande tyroideasjukdomen är så pass svår att kompensation inte är möjlig drabbas patienten av strumös hypotyreos (”goitrous hypothyroidism”). Detta gäller till exempel för medfödda defekter i hormonsyntesen.

- Struma kan dölja eller efterlikna tumörer i sköldkörteln. Detta måste också tas med i beräkningarna vid diagnos!

 

Epidemiologi

- Kvinnor drabbas oftare än män . Högsta incidensen ses under puberteten och det unga vuxna livet då de fysiologiska kraven på tyroideahormon är som störst.

Patogenes

- Vanligaste orsaken till struma är jodbrist . Detta ses oftast i bergiga trakter, speciellt i Himalaya och Anderna. När struman pga detta drabbar mer än 10% av befolkningen kallas den endemisk struma .
-
Sporadisk struma är ovanligare och orsakas av medfödd brist på enzymer inblandade i tyroideahormonsyntesen, idiopatisk eller intagande av ämnen som stör tyroideahormonmetabolismen:

För mycket kalcium, eller grönsaker tillhörande familjen Brassicaceae (vitkål, blomkål, brysselkål, rovor) i dieten är exempel
-
Underproduktion av T 3 , T 4 leder till en ökning av TSH (minskad negativ feedback).

- TSH stimulerar till hypertrofi och hyperplasi av follikulära celler i tyroidea. Detta gör att körteln sväller – ett tillstånd som benämns struma.
-
Till en början är svullnaden diffus och symmetrisk (diffus struma) .

- Går kravet på tyroideahormon ned , eller tillgången på jod upp , bildas kolloidrika körtlar (kolloidstruma) .

- Återkommande episoder av ökade/minskade krav leder till slut till strukturell förändring av tyroidea med mer oregelbundna förstoringar kallad (multinodulär struma) .

- Hos vissa patienter utvecklas med tiden en toxisk överaktiv nod som ger patienten hypertyreos . Tillståndet kallas Plummers syndrom (toxisk multinodös struma) och skiljs från Graves sjukdom då det inte resulterar i infiltrativ oftalmopati och dermopati.

Symptom

- Svullnaden av körteln står bakom de flesta komplikationerna till sjukdomen. Förutom de ”kosmetiska” nackdelarna kan den svullna körteln orsaka luftvägsobstruktion , dysfagi och kompression av de stora kärlen i halsen.

- Symptom till hypotyreos ses bara i sällsynta fall.  Svullnaden av körteln kompenserar i de flesta fall för

Struma

Referenser

The Endocrine System. Maitra, A. Basic Pathology: 751-800 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!