ovanligt att TRAk inte behöver tas rutinmässigt.

- Jodupptaget i tyroidea: Lågt vid autoimmun hypotyreos.

Tolkning av prover

- Kraftigt förhöjt TSH: Klar diagnos. Behandla med Levaxin. Uttalade fall kräver ej analys av antikroppar.
- TSH > 10 + oklara/milda symptom (ej jättelåga T3/T4): Stor risk för insjuknande i hypotyreos. Tag TPO-ak. Ge levaxin. Indikationen för levaxin stärks om TPO-ak är klart förhöjda.
- TSH 4-10 + oklara/milda symptom (tex trötthet): Konvalescens efter annan icke tyroideasjukdom (influensa/pneumoni/infarkt) kan ge dessa värden. Nytt prov efter 3v, komplettera med TPO-ak. Provbehandling med levaxin 6 mån om fortf högt TSH, särskilt om TPO-ak också påvisas.  Uppföljning med klinisk och biokemisk undersökning.

Andra autoimmuna sjukdomar

- Patienten kan ha autoimmun påverkan på andra organ: Addisons sjukdom, atrofisk gastrit, glutenintolerans, diabetes mellitus. Tänk framför allt på att utesluta Addisons. Misstanke vid långvarigt lågt BT, pat som blivit svårt tagen av tex en influensa eller pat med hudpigmenteringar.
- Även om inte dessa andra sjukdomar föreligger vid diagnosticerandet av hypotyreos, kan de uppträda senare i livet.

Behandling

- Informera: Det kan ta upp till 6 mån innan pat är helt återställd. Behandlingen sannolikt livslång. Fertila kvinnor bör skydda sig mot graviditet tills behandlingen är välinställd, sedan finns inget hinder för graviditet/amning.
-
Tyroxin (Levaxin/Euthyrox): Börja med 25-50ug, höj med 25ug var 6:e V.
- Behandlingsmål: TSH i nedre referensområdet. Kontrollera veckan före planerad höjning.
- Läkemedel som påverkar upptaget av tyroxin: Fe-preparat, Ca-preparat, Al-antacida, Sukralfat

(Andapsin),  Jonbytare (mot gallsyreassocierade diarréer vid tex Crohns sjukdom). Tag Tyroxin minst 4h efter intag av dessa preparat.

Kretinism

- Under graviditeten, innan fostret hunnit utveckla en egen tyroidea är det beroende av moderns hormoner (som korsar placentan) för den mentala utvecklingen. CNS börjar anläggas tidigt under 1a trimestern.

- Får modern hypotyreos under graviditeten finns risken att barnet drabbas av svår mental retardation.

- Får modern hypotyroidism efter att fostret utvecklat en egen tyroidea påverkas barnet inte. Frågan är när sker det?

- Barn som föds med icke fungerande tyroidea , eller som ammas av mödrar med jodbrist , drabbas också av kretinism.

- Tyroideahormonerna är viktiga för den mentala utvecklingen och tillväxten hos barn och ett barn som växer upp med för få eller inga hormoner drabbas av kretinism.

- Symptom: Svår mental retardation, kortvuxenhet, grova ansiktsdrag, en framskjutande tunga och blödning från naveln.
-
Förr i världen var jodbrist en viktig bidragande orsak till kretinism. Speciellt i Himalaya, Kinas inland, Afrika och i andra bergstrakter (där marken är fattig på jod). Numera tillsätter man jod till bla salt och har därför i stor utsträckning eliminerat denna orsak till kretinism.

Screening av mödrar

- Kvinnor med annan autoimmun sjukdom (glöm ej DM typ 1), eller med tyroideasjukdom eller annan autoimmun sjukdom i släkten bör helst testas med T4, TSH, TRAk (ej TPO-ak?) redan då graviditet planeras.

Behandling och kontroll

- Kvinnor med känd hypotyreos fortsätter sin behandling under graviditeten. Kontrollera TSH var

6:e vecka då dosökning med 50ug ofta krävs. Efter partus bör också kontroll göras då denna dos då bör återställas.
- Kvinnor som diagnosticeras med hypotyreos under graviditet bör remitteras till endokrinolog/tyroideakunnig.
- Vid uttalad hypotyreos: Starta direkt med 100ug tyroxin. Kontakta specialistmödravård.

Referenser

Hypotyreos. Olivius, C. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=702 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)
The Endocrine System. Maitra, A. Basic Pathology: 751-800 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!