LPK < 2,0 tag genast nytt prov. Kontakta specialist! Ny behandling med ett alternativt tyreostatika tillåts ej om denna biverkan uppstått.
- Uppföljning: Provtagning (T4, TSH) + läkarbesök efter 4-6v (tänk på att TSH kan vara nedtryckt flera mån efter insatt behandling), sedan var 6:e mån (prover var 3:e). Fortsätt att kolla tyroideaprover varje år livet ut (recidivrisk).
- Sätt ut tyerostatika efter beh tid, Levaxin efter ytterligare 1 mån.

Kirurgi:

- Indikationer: Ung patient med uttalad sjukdom (höga hormonnivåer, stor struma), toxisk knölstruma med kompressionssymptom, toxiskt adenom, malignitetsmisstanke, försöksvis vid svår oftalmopati.
- Risker: Narkos, operativt ingrepp. Recurrenspares. Paratyroideapåverkan. Mycket små risker om op på klinik med stor vana vid dessa ingrepp.
- Tyroxin måste i många fall ges direkt postop pga att så stor del av tyroidea tagits bort.

Radiojodbehandling

- En radioaktiv isotop av jod (vanligen 131 I, i form av Na + -bundet salt) ges oralt till patienten
-
Då tyroidea är det enda organ i kroppen som tar upp jod kommer denna jod att ansamlas i det organet och inkorporeras i T 3 , T 4 bundet till tyroglobulin, precis som vanligt jod.
-
När det sönderfaller i folliklarna (halveringstiden är 8 dagar) så kommer det att sända ut β - och γ -strålning. γ -strålningen passerar ut genom kroppen, men β -partiklarna har en väldigt kort räckvidd och kommer att absorberas av tyroideavävnaden och ge en kraftig cytotoxisk effekt på organe t.
-
Målet med behandlingen är oftast att destruera tyroidea utan att behöva operera bort organet. Sedan ges supplementerande tyroideahormon till patienten som livslång administrering.
- Medelålders till äldre pat
med toxisk Graves, knölstruma eller adenom.
- Mycket enkel behandling där pat efter en provdos

får dricka en behandlingsdos. Smakfri lösning. Klart! Pga halveringstiden (8 dagar) försvinner strålningen i stort sett helt efter c:a 2 månader.
- Den cytotoxiska effekten är fördröjd och sätter inte in förrns efter 1-2 månader efter administreringen. Maximala effekten nås inte förrns efter ytterligare 2 månader.
- Graves: Tyroxinsubstitution behövs oftast efter ett par veckor pga att så höga doser används.
- Knölstruma/adenom: Tyroxinsubstitution behövs oftast inte pga att bara de överaktiva delarna av tyroidea drabbas.
- Pat kan uppleva radioaktiv behandling som obehaglig.
- Risk för förvärrande av ögonsymptom om de är tyroideaassocierade. Ev skydd med steroider.
- Ej behandling av gravida och barn: Barn och foster kan skadas av den radioaktiva strålningen.

Uppföljning:

- Efter behandling av hypertyreos går många upp kraftigt i vikt när hormonnivåerna återställer sig. Informera om vettig kost och motion.

Referenser

Hypertyreos. Olivius, C. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=1231 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2021 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!