Förstoppning

Definition

- Defekationsintervall över 3 dagar. Hård avföring och tömningsbesvär vilket leder till krystningar och känsla av ofullständig tarmtömning.

Orsaker

- Slow transit: Långsam tarmpassage genom colon. Beror av minskat antal framåtdrivande kontraktioner, eller på ineffektiv motorik. Leder till livslångt laxantiaberoende.
- Bäckenbottendysfunktion: Misstänk vid oförmåga att evakuera rektum, känsla av ihållande rektal fyllnad, rektal smärta, patienten måste peta ut bajset med fingrarna, support av perineum under krystning, ökad krystning
- Anismus: Yttre analsfinktern och puborektala muskulaturen kontraheras istället för att relaxeras när patienten krystar. Detta leder till avstängning av analkanalen.
- Föstoppningsdominerad IBS
- Läkemedel: Kalciumblockerare, opiater, antidepressiva (pga deras antikolinerga effekt), kolestyramin, järn, antacida, diuretika.
- Colonsjukdom: Striktur, cancer, fissur, proktit, hemorrojder, tarmpolyper
- Rektalprolaps eller rektocele .
- Metabol sjukdom: Hyperkalcemi, hypotyreos, diabetes mellitus
- Neurologisk sjukdom: Mb Parkinson, tvärsnittslesion, MS, stroke
- Led i generell gastrointestinal neuropati eller myopati
- Depression
- Imobilisering
- Defekationsrytm
- Mathållning

Symptom

- Nedsatt avföringsfrekvens (<3 tarmtömningar/vecka eller > 3 dagar mellan varje tömning)
- Krystning vid tarmtömning
- Hård avföring
- Känsla av ofullständig tarmtömning
- Manuell hjälp vid tarmtömning
- Symptom som vid IBS: Smärta/obehag i buken, buksvullnad, uppblåsthet/uppkördhet

Anamnes

- Hur definierar du förstoppning?
- Avföringsfrekvens
- Avföringskonsistens
- Mängd avföring per tarmtömning
- Hur ofta känner du behov av att gå på toaletten? Går du då?
- Duration: Nydebuterade besvär utreds mer noggrannt.
- Vilket symptom besvärar mest? Om de främsta besvären är mellan tarmtömningarna (ej av förstoppningen i sig utan av smärta/obehag/svullnad/uppblåsthet) talar detta för IBS.
- Aktuell medicinering

Diagnoskriterier för IBS

- Rom III: Återkommande bukobehag/-smärta minst 3 dagar/månad under de senaste 3 månaderna. Minst 2 av dessa 3 särdrag:
1. Lindras vid tarmtömning
2. Förändrad avföringsfrekvens då smärtan/obehaget börjar
3. Förändring av avföringens utseende/konsistens då smärtan/obehaget börjar

Diagnoskriterier för funktionell obstipation

- Rom III: Sällan lös avföring om inte laxermedel används + kriterier för IBS uppfylls inte + minst 2 av följande 6 kriterier uppfyllda:
1. Krystning vid >1/4 av tarmtömningarna
2. Hård, klumpig avföring vid > 1/4 av tarmtömningarna
3. Känsla av ofullständig tarmtömning vid > 1/4 av tarmtömningarna
4. Känsla av anorektal obstruktion vid > 1/4 av tarmtömningarna
5. Manuell hjälp för att underlätta > 1/4 av tarmtömningarna
6. < 3 tarmtömningar / vecka

Undersökning

- Bukpalpation
- PR: Sfinktertonus, m puborectalis (skall normalt flyttas posteriort vid krystning), sfinkterreaktion vid krystning, perineum (sänkning < 1,5 och > 4 cm är abnormalt) tumor, blod

 

 

Lab

- Hb, SR, CRP, Elektrolytstatus inkl S-Ca och S-kreatinin, TSH, B-glukos, F-Hb

Utredning

- Rektoskopi: Bör göras på alla med förstoppningssymptom
- Coloskopi: På alla patienter över 45-50 år med nydebuterade förstoppningsbesvär! Alla patienter som har något i anamnesen som talar för kolorektal blödning.
- Coloskopi kan vara aktuellt på andra patienter också med ledning av symptombilden.
- I vissa undantagsfall kan kolonröntgen med dubbelkontrast göras i stället.
- Colon transitundersökning med röntgentäta markörer
- Ballongkrystning:
Enkel test där en urinkateter stoppas in i rektum och fylls med 50ml vatten. Normalt skall patienten kunna krysta ut denna på toaletten med mindre än 200g hjälpvikt. Annars tyder det på bäckendysfunktion.
- Anorektal manometri:
Hittar anismus, eller ovanliga sjukdomar som Hirschprungs sjukdom
Defekografi:
Bariumkontrast i lavemang med bildtagning under tiden patienten krystar ut det—mäter rektoanala vinkeln, anatomiska defekter i rektum. Hittar bara i sällsynta fall någon anomali som kan botas med kirurgi. Visar ej om puborectalis kan relaxeras eller ej.
-
Vidare utredning med dessa undersökningar kan göras på patient som inte svarar på initial behandling för att få mer information om orsaken till förstoppningen.

Viktigaste sjukdomarna att utesluta

- Kolonsjukdomar: Cancer, proktit, striktur efter genomgången inflammation
- Metabola sjukdomar: Hyperkalcemi, hypotyreos, diabetes mellitus
- Neurologiska sjukdomar

Referenser

Förstoppning, kronisk. Simrén, M. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=884 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!