Förstoppning—behandling

1. Icke medicinsk behandling

Bulkmedel

- Kostfibertillskott: Sterkuliagummi (inolaxol), fiberform, mfl.
- Binder vätska i colon och rektum. Detta leder till ökat fecesvolym ffa i colon, vilket stimulerar peristaltik, ger mjukare feceskonsistens, minskar intraluminalt tryck.
- Normaliserar tarmfunktionen både vid hård och lös avföring.
- Om ökat fiberintag i födan ej haft effekt kan dessa medel provas.
- Används vid lättare förstoppningsbesvär. Patienter med Slow transit colon får snarare ökade besvär av dessa läkemedel.

Icke absorberbara kolhydrater: Laktulos (laktipex, laktulos etc)

- Laktulos är en syntetisk disackarid bestående av fruktos och galaktos.
- Sockret passerar tunntarmen onedbrutet och och bryts ned i tjocktarmen av bakterierfloran.
- Då bildas organiska syror, ffa mjölksyra som osmotiskt binder vatten och verkar som bulkmedel.
- Förstahandsmedel vid långvarig förstoppning, begränsas ofta av gasbesvär hos patienten.

Marogoler: Forlax, movicol

- Makrogoler är  långa, raka polymerer som binder vattenmolekyler och därmed ökar tarmvätskans volym. Detta ger en ökning av vätskemängden  colon och en laxativ effekt.
- Illamående och mag-tarmrelaterade biverkningar för vissa. För de som ej får biverkningar hjälper dessa medel i regel bra.

Tarmirriterande medel

- Bisakodyl (ducolax), Natriumpicofosfat (laxoberal) mfl.
- Natriumpikofosfat (Laxoberal): Spjälkas av tarmfloran i colon och bildar ett aktivt ämne som påverkar tarmslemhinnan, ökar peristaltikeln i colon, främjar ansamling av vätska och elektrolyter i colonumen. Ger defekationsstimulering, förkortad passagetid och lösare/mjukare avföring.
- Effekt inträder efter 6-12h.
- Bisakodyl: Exakt samma effekt som natriumpikofosfatet.
- Viss restriktivitet i användningen. Tidigare hävdade man att de riskerade att skada ENS, men detta är sannolikt inte fallet.
- Ge vid tillfällig, kortvarig förstoppning. Använd istället movicol vid kronisk förstoppning/fekalom.

Klysma

- Bisakodyl (Toilax), sorbitol (Resulax)
- Smörjer tarmslemhinnan och underlättar tömning av hårda fekalier. Sprutas in från analöppningen.
- Föredras av vissa patienter, ffa de med bäckenbottendysfunktion. Dock ej förstahandsmedel vid obstipation.

2. Medicinsk behandling

Kost

- Öka intaget av fibrer (cerealieprodukter, grönsaker, frukt). Effekten av detta kommer gradvis. Initialt kan en ökad gasbildning förekomma, men detta problem brukar avta efter hand. Ev dietistkonsult.

Riktligt vätskeintag
Ökad fysisk aktivitet
Biofeedback träning

- För de med bäckenbottendysfunktion.

3. Kirurgisk behandling

Kolektomi med iliorektal anastomos

- Kan komma i fråga hos liten selekterad grupp av patienter med renodlad svår förstoppningsbild med typen ”slow transit förstoppning” (CAVE IBS-symptom!! - IBS är en funktionell sjukdom i hela tarmen, att ta bort colon kommer inte att hjälpa).
- Enbart om patienten inte svarat på intensiv laxantiabehandling.
- Det är förstoppningen man behandlar - smärta, buksvullnad och andra symptom kvarstår inte sällan efter behandlingen.
- Resultaten kan dock vara mycket goda i vissa fall.

Referenser

Förstoppning, kronisk. Simrén, M. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=884 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!