Sida 2 . Copyright Erik Boberg

Manifestationer av H Pylori och Läkemedel på magsäcksslemhinnan

H pylori infektion

- 30% prevalens i Sverige , sjunkande prevalens totalt och lägre prevalens (15%) hos barn pga bättre levnadsstandard
- >90% i vissa låginkomstländer (ökad risk hos invandrare från dessa)

Sphincter pylori

Canalis pyloricus

Antrum

Corpus

Fundus

Cardia

Bulbus duodeni

Duodenalulcus

- I stort sett alla pga H pylori
- Drabbar från unga år då infektionen börjar distalt i magsäcken

Atrofi och intestinal metaplasi

- Drabbar vissa som konsekvens av gastriten, orsakad av H Pylori
- Anses vara en
förutsättning för uppkomst av den vanligaste typen av magsäckscancer.
- Vid eradikering av H Pylori
innan metaplasin uppkommit kan man förhindra uppkomst.
- När metaplasin är manifest går den inte att återkalla.

Autoimmun gastrit

- 50% av autoimm gastrit tros orsakas av H Pylori infektion.
- Kan ge perniciös anemi.

Ventrikelulcus

- 70% orsakas av H pylori
- Drabbar äldre då det krävs att infektionen spridit sig proximalt i magsäcken först (pangastrit)

Ventrikelcancer

- Kan uppstå ur intestinal metaplasi. 70-90% av denna cancer är associerad med H Pylori.

Pangastrit / kronisk infektion

- 80% av de infekterade.
- När H Pylori infektionen spridit sig till mer proximala delar av magsäcken.
- Asymptomatiskt tillstånd!

20% av infekterade

80% av infekterade

NSAID-överkonsumtion

- 30% av ventricelulcus orsakas av detta, men i stort sett inga duodenalulcus.
- Risken ökar
vid samtidigt intag av SSRI, kortikosteroider, antikoagulantia.

Zollinger Ellisons syndrom

Ventrikelulcus

- Var 3e patient som står på kontinuerlig NSAID-behandling får endoskopiskt påvisbart ulcus .
- Risken att utveckla ett
kliniskt signifikant ulcus är dock lägre. Förekomst av NSAID/ASA behandling är dubbelt så vanlig hos de som får symptomatiska ulcus jfr kontroller.

Ofta multipla sår

Komplikation till obehandlat ulcus

Blödning

- Vanligaste komplikationen

Perforation

- Mer ovanligt

Pylorusstenos

- Efter många års kronisk eller recidiverande ulcussjukdom.

Kortikosteroider

- Anses inte vara ulcerogena i sig (men kan potentiera effekt av NSAID)

Referenser

Sjukdomar i matstrupe, magsäck och tolvfingertarm. Johnsson, F; Agréus, L. Läkemedelsboken: 79-91 Utgåva 2014 - Läkemedelsverket: 2014 (Andersson Öhrvik, P; Hambn, C; Magnusson, P)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!