området i tarmen). Dessa är patognomona för Crohns sjukdom.

Sår:

- Tidigt i sjukdomen uppstår ulcerationer i tarmväggen. Dessa växer sedan samman till långa linjära sår som oftast löper i tarmens riktning.

- Smala sprickor bildas mellan tarmväggens veck och kan penetrera djupt ned mot serosan. Detta kan leda till bildning av fistlar eller sinus till närliggande organ, ut genom huden eller till en blind håla så att en abscess bildas.

- Sprickorna kan också orsaka adherenser mellan tarmslyngor som ligger nära varandra.

Mikroskop

Inflammation med neutrofilinfiltrat i epitelet, kryptabscesser (pga ansamling av inflammatoriska celler i kryptor), ulceration och kronisk skada på mukosan inkluderande atrofi, förstörd arkitektur och metaplasi (tex rudimentär gastrisk metaplasi i tarmen).

Crohns sjukdom

- Drabbar enbart tunntarm i 30% av fallen, tunntarm och tjocktarm i 40% av fallen och enbart tjocktarm i 30% av fallen.

- Den kan även drabba duodenum, magsäcken, esophagus, och munnen, men dessa ställen är ovanliga.

- Vanligaste drabbade stället: Distala ileum.

Inflammation i tarmväggen:

- Skarpt avgränsad mot icke drabbade delar av tarmen som ofta är helt normala.

- Tarmväggen blir gummiaktig och tjock till följd av ödem, inflammation, fibros och hypertrofi av muscularis propria .

- Detta gör lumen avsmalnad på de sjuka ställena .

- Strikturer (förträngningar) kan förekomma , men är oftast inte allvarliga.

- Mesenteriskt fett omsluter ofta de sjuka segmenten. Kallas ”krypande fett”.

- 40-60% av patienterna får icke kaseösa granulom. Dessa kan sitta var som helst i mag-tarmkanalen (behöver inte drabba enbart det inflammerade

Morfologi

Förtjockad tarmvägg

Kryptabscess

Text Box: Ulceration som penetrerar hela tarmväggen

- Drabbar hela GI-kanalen (även tunntarm)
-
Sår med frisk mukosa emellan. Skarpt avgränsade.

Text Box: Abscess

Börjar i analkanalen och drabbar colon kontinuerligt proximalt. Hela colon kan involveras, men aldrig tunntarm.

Snitt rakt av tarmen (som brödskiva)

Krypande fett

Snitt rakt av tarmen (som brödskiva)

Pseudopolyper

Infiltrat i lamina propria

Ingen inflammation i djupare delar av tarmväggen

Ulceration

Text Box: Icke kaseöst granulom

Ulcerös Kolit

- Utbredd ulceration i colonslemhinnan . Öar av regenererande slemhinna uppstår mellan såren och kallas pseudopolyper .
- Distal UC: Slutar distalt om vänster colonflexur.
-
Extensiv UC: Slutar proximalt om vänster colonflexur.

- Såren ligger längs med colons längdaxel .

- Om de sträcker sig ned till muscularis propria (ovanligt) kan de helt stoppa tarmmotiliteten. Detta skapar en svullen gangränös ”toxisk megacolon” .

- Perforerande sår är också ovanligt men kan skapa pericoloniska abscesser.

- Läkning av aktiv sjukdom eller långvarig kronisk sjukdom leder till progressiv atrofi vilket planar ut och tunnar ut slemhinnans yta.

Mikroskop

Mononukleärt diffust infiltrat i lamina propria i nästan alla fall. Crypt abscesser bildade av neutrofila ansamlingar i kryptor förekommer.

Atrofi och fibros samt oordning i submukosan är vanliga lämningar efter utläkt sjukdom.

Referenser

The Oral Cavity and Gastrointestinal Tract. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 579-630 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!