Ulcerös Kolit

Symptom/förlopp

- Kronisk återkommande sjukdom med blodig mukös diarré som kan hålla i sig i dagar till månader. De försvinner sedan för att återkomma efter ett uppehåll på allt från ett par månader till tiotals år.
- Blodiga faeces är vanligare än vid Crohns sjukdom—i princip 100% har blod i avföringen och blodförlusterna kan vara stora.

- 10% av patienterna får aldrig återfall .
-
Genom colektomi blir man helt fri från Ulcerös kolit då den bara kan drabba colon. 35-40% genomgår denna operation under livet.

- Förloppet börjar lömskt med kramper, smärtsamma trängningar och nedre magsmärtor som lättar när man bajsar.
- Vissa får
feber och viktminskning.

- För vissa blir förloppet så kraftfullt med stor blödning och vätske- och elektrolytförluster att fallet blir akut.

Komplikationer

- Livshotande men ovanliga komplikationer inkluderar svår diarré med elektrolytrubbningar, massiv blödning, svår dilatering av colon med risk för ruptur, perforering och efterföljande peritonit.

- Cancer är en vanligare komplikation än vi Crohns sjukdom. Ju längre man haft sjukdomen och ju mer av tarmen som är påverkad desto högre är risken. När sjukdomen är begränsad till vänstra colon och har pågått i

under 10 år är risken minimal. Efter 20 år är risken runt 2%. Extensiv kolit innebär en 10%-ig risk vid 20 år av sjukdom och en 15-25%ig risk efter 30 år av sjukdom. Risken ökar ytterligare om patienten samtidigt har primär skleroserande kolangit. Den årliga incidensen av coloncancer hos personer med ulcerös kolit som haft sjukdomen i mer än 10 år är 0,8-1%.

- Övervakning av patienterna med upprepade koloskopier och biopsitagning genomförs. Man letar efter dysplasi som är ett förstadie. Hittas detta kan en kolektomi utföras profylaktiskt.

Diagnos

- Ställs med endoskopi och biopsi.

- Perinukleära antineutrofila antikroppar finns hos 75% av de med ulcerös kolit , men bara 11% av de med Crohns sjukdom. Detta används som hjälp för att särskilja de två tillstånden.

- ASCA (nån annan antikropp) finns hos 70% av Crohn-fallen, men enbart 10% av ulcerös kolit-fallen

 

 

- ASCA (nån antikropp) finns hos 70% av de med Crohn , men enbart 10% av ulcerös kolit-fallen

Konsekvenser

- Fistelbildning till angränsande tarmslyngor, urinblåsa, vagina eller perianal hud.

- Abscesser i magen eller peritonit.

- Obsruktion eller striktur av tarmen som kräver kirurgiskt borttagande av vissa delar.

- Carcinom är vanligare pga metaplasin i tarmepitelet (tror man), men risken att utveckla dessa är lägre än vid ulcerös kolit, troligen pga att man vanligen opererar bort de sjuka partierna pga strikturer.

- Massiv tarmblödning och toxisk vidgning av colon är andra förödande men ovanliga konsekvenser.

 

 

Crohns sjukdom

Symptom/förlopp

- Variabel, oförutsägbar debut.

- Återkommande diarréer, krampliknande magsmärtor och feber i dagar eller veckor.

- Hos unga kan den misstas för appendicit på grund av att smärtan kan komma plötsligt och diarréerna kan vara milda hos dessa patienter.

- Vanligen uppträder sjukdomen lömskt, gradvis.
- Förloppet
är mer kroniskt och lågsymptomatiskt än vid Crohns. Ej lika akuta och svåra skov.

- 25% av patienterna får blod i diarréerna. Oftast milda, men ibland massiva blödningar.

- Efter den första attacken får majoriteten återfall med tätare och tätare intervall och lever resten av livet med sjukdomsfria och sjukdomsdrabbade år alternerande. 10-20% av de drabbade har flera friska årtionden före första återfallet.

- 20% får ihållande symptom efter debuten.

- Ett fåtal lyckliga slipper helt återfall.
- Man kan aldrig bli kvitt Crohns sjukdom eftersom att den kan drabba nya tarmavsnitt hela tiden.
- 70% genomgår en operation, 45% opereras 2 gånger, 25% 3 eller fler gånger.

Diagnostik

- Perinukleära antineutrofila antikroppar finns hos 75% av de med ulcerös kolit , men bara 11% av de med Crohns sjukdom. Detta används som hjälp för att särskilja de två tillstånden.

Klinik

Differentialdiagnostik

- Typiskt för IBD är: Gradvis försämring, veckor till månader lång anamnes, tidigare episod med liknande symptom, blodiga avföringar, sällan feber (om ej komplicerande infektion).
- Fistlar, stenoser och abscesser om Crohns sjukdom.
- Viktminskning om Crohns sjukdom
- Extraintestinala manifestationer: Ögon, leder, lever, hud

-
Campylobacter-enterit eller enterohemorragiska E-coli (EHEC) liknar ulcerös kolit i symptomen (blodiga diarréer), dock är insjuknandet oftast mer abrupt och magknip och tenesmer är mer uttalade.

- Clostridium difficile-diarré skall uteslutas mha faecesodling och analys av cytotoxin-B från bakterien göras.

- Infektiös kolit kan utlösa en ulcerös kolit, därför ska man inte nöja sig med den förstnämnda diagnosen om symptomen/förloppet avviker.

- Kolorektalcancer och ischemi bör övervägas hos äldre.

När IBD misstänks

- Labbprover: Hb, LKP, P-albumin, CRP
-
Rektoskopi: Svullen mukosa, erytem, förlust av vaskulärt mönster, känslig mukosa (blöder när man går emot den med skopet)
- Fecesodling

På avdelningen...

- BÖS med luftkontrast (Luftcolon): Letar efter perforation/distension. Ser även förtjockad tarmvägg.
-
Coloskopi: Biopsier. Kapselendoskopi letar i tunntarmen efter Crohns.
-
CT/MR av buken: Ser förändringar i tunntarmen (Crohn)
-
Scintigrafi

Referenser

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk. Halfvarsson, J. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=240 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)
The Oral Cavity and Gastrointestinal Tract. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 579-630 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!