Handläggning av svårt recidiv

- Lägg in patienten
-
Följ Hb, albumin, kreatinin, Na, K, CRP varje/varannan dag tills pat återhämtat sig
- Temp, puls, BT: 2ggr/ dag
- Diarrédagbok: Antal, konsistens, blod?
-
Luftcolon
-
Coloskopi: Efter 3-4 dagar om ej klar förbättring

Behandling

- Kortison
- Antikoagulantia:
För att minska trombosrisk
-
Antibiotika: Enbart om tecken till infektion.
-
Vätska och blod: Om det behövs.
-
Nutrition: Oral nutrition kan påverka symptom, men påverkar ej inflammation. Fasta kan maskera symptom. Pareteral nutrition vb.

Handläggning av milt/medelsvårt

- Evaluera: Symptom, rutinlab + rektoskopi
- Oklar bild? F-calprotectin ( Ökar vid inflammation i tarmen. Kommer från leukocyter och enterocyter.) , fecesodling om misstänkt infektion.

Behandling

- Proktit: Supp Mesasal (5-ASA) eller Colifoam (hydrokortison). 1x2 i 4 veckor
-
Distal colit: Rektalskum Mesasal eller Prednisolon-klysma. 4 veckors behandling.
-
Extensiv colit: T prednisolon 30-40mg/dag, trappa ned med 5mg/vecka.
- Överväg förändrad underhållsbehandling.

- Patienten beroende av kortikosteroider för remission
- Dysplasi/cancer funnen.

Kolektomialternativ

- Ileorektal anastomos: Påverkar ej fertilitet/erektion, bra funktion och kontinens. Dock risk för dysplasi/cancer, behöver följas och behandlas.
- Kock Pouch: Få stomiproblem, ingen uppföljning krävs. Risk för pouchit (inflammation), multipla revisioner.

- Pelvic Pouch: Transanal defekation, ingen uppföljning krävs.  Dock risk för inkontinens, pouchit, sänkt fertilitet, impotens.
- Permanent ileostomi: Botar patienten, men kan ge problem med stomin, med bilden av den egna kroppen och med sexuella funktionen.
- Behandlingen måste
individualiseras . Kanske kan en ung person få en ileorektal anastomos och sedan byta till Pelvic/Kock pouch när denne blivit äldre och skaffat familj för att då minska framtida cancerrisk?

Akut kolektomi

- Om svår attack utan förbättring efter 5 dagar
- Om Toxisk  megacolon, perforation eller massiv blödning
- 10% opereras första året, 25-30% inom 10 år, totalt sett 35-40%.
- 45% av operationerna är akuta.

Elektiv kolektomi

- Försenad tillväxt eller pubertet

Akut behandling— Ulcerös colit

Svårt recidiv av Ulcerös colit

Steroider IV (betametason 4mgx2/Precortalon 25mg x 2-3)

Klinisk försämring

Colektomi

Klinisk förbättring (enligt Sweden Index)

Ingen förbättring (enligt Sweden Index)

Byte till orala steroider. Trappa ut steroiderna. Underhållsbehandling med 5-ASA eller Azathiopine

Kolektomi

Räddningsbehandling med infliximab (Remicade)

Klinisk förbättring

Klinisk försämring

Sweden-index = antal avföringar/dag + CRP x 0,14.
- Index >7 dag 4 är dåligt

Klassifikation av svårighetsgrad hos recidiv

 

Milt recidiv

Medelsvårt recidiv

Svårt recidiv

Diarréer

<4

>4

>6

Puls

<90

>90

>90

Temperatur

<37,5

>37,8

>37,8

Hb

>115

>105

<105

SR

<20

>30

>30

CRP

<10

>30

>30

Referenser

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk. Halfvarsson, J. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=240 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!