Inflizimab (Remicade/Humira)

- TNF-α antagonist (antikropp). Remicade är mus + människoprotein, Humira helt humant (lägre risk för antikroppsbildning och allergisk reaktion)

- Ges intravenöst var 6-8:e vecka.

- Har setts ge återfall av tuberkulos och utvecklandet av autoantikroppar om det används under lång tid.
- Uteslut tuberkulos innan du ger TNF-alfa antagonist: Anamnes och lungröntgen. Eventuellt tuberkulintest.

- Substantiell ökning av malignitet eller infektioner har dock inte observerats .

- Andra biverkningar (yrsel, kräkningar, huvudvärk, depression, cyanos, hepatit mfl) beror på sulfapyridin-delen som absorberas och trots att den i detta fall är terapeutiskt värdelös ger den biverkningar som associeras med sulfonamider (typ av antibiotika).

- 5-ASA delen absorberas inte i stor utsträckning av tarmen.

- Ges perrektalt som suppositorier eller rektalskum.

- Mesalazin, olsalazin och balsalazin är andra, nyare ämnen i denna klass.

Azathiporin / 6-MP

- Immunmodulerare , bryts ned till aktiva substanser i flera steg.
-
Tar tid innan effekten sätter in (3-6-9 månader) - man behöver annan behandling så länge
-
Vanliga biverkningar: Illamående, feber, utslag, ledsmärtor

- Pankreatitbiverkan: Har man fått det måste man sluta. Pankreatiten är immunologisk och återkommer. Man kan prova att byta från 6-MP till AZA... eller tvärt om.

- Leverbiverkan: Ses främst på prover, kan ge skador på sikt.

- Benmärgspåverkan: Kommer ofta tidigt

5-ASA (Sulfasalazin)

- En 5-ASA (5-AminoSalisylic Acid) kombinerad med sulfapyridin.

- Hämmar inflammation, troligen genom att reducera fria radikaler , inhibera prostaglandin- och leukotrienproduktion och/eller reducera neutrofilers kemotaxi och superoxidgenerering .

- Delas i tarmen upp i sina två beståndsdelar av tarmbakterierna.

- Biverkningar: Diarré, salicylatsensitivitet och interstitiell nefrit.

Underhållsbehandling— Ulcerös kolit

Återfall (skov)

Ej steroidberoende remission

Steroidberoende remission

Steroidrefraktärt återfall

5-ASA i standarddos (oralt eller rektalt)
<1 återfall per år
>1 återfall per år
Högdos 5-ASA oralt och/eller rektalt
<1 återfall per år
>1 återfall per år
Prednisolon
<5mg
7,5-20mg
>20mg
5-ASA i standarddos + AZA/6-MP
<1 återfall per år
>1 återfall per år
Remicade
Remission
Aktiv sjukdom
Kolektomi
Alternativ:

1. Optimera AZA/6-MP

2. Infliximab (Remicade)

3. Annan immunomodulerare (metotrexat)

4. Kolektomi

Behandlingstrappa

- Målet med behandlingen är <1 skov / år.
- Om det målet ej uppnås går man uppåt längs behandlingstrappan.
- Även vid skov finns en behandlingstrappa. Man går upp för denna om ej behandlingen ger effekt.

Behandlingstrappa vid skov

Behandlingstrappa vid underhåll

1. 5-ASA lokalt/oralt
2. Steroider topikalt/oralt
3. Steroider IV
4. Remicade
5. Kirurgi

1. Normaldos av 5-ASA topikalt/oralt
2. Högdos 5-ASA topikalt/oralt
3. Azathioprin/6-MP
4. Remicade (?)
5. Elektiv kirurgi (står egentligen utanför denna trappa, mer för att motverka andra biverkningar som tillväxthämning, kortisolberoende och dysplasi/cancer)

Referenser

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kronisk. Halfvarsson, J. Internetmedicin http://www.internetmed- icin.se/dyn_main.asp?p- age=240 (Läst: 2012-12-23) (Internetmedicins redaktion)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!