sedan metaboliseras av colonfloran och ger gasighet, samt utsöndras med feces och ger diarré. Detta kan behandlas med gallsyrebindande Kolestyramin eller i svårare fall med loperamid.
- I distala ileum tas även B12 upp och resektion där kan därför ge brist på detta vitamin. B12-ersättningen bör helst ges parenteralt för att säkerställa att patienten tillgodogör sig det.

5-ASA

- Räcker oftast ej som underhållsbehandling. Många behöver starkare immunmodulerare.
- Tveksam evidens. Anledningen till att det används är främst att det fungerar vid Ulcerös kolit.

AZA / 6-MP

- Vid frekventa återfall (otillräcklig underhållsbehandling)
- Då man ej kan trappa ut steroider.
- Steroidrefraktärt återfall
- Undvika nya fistlar (efter att patienten haft en)
- Förhindra återfall av inflammation eller komplikationer efter kirurgi. Förhindra behov av ny kirurgi i framtiden.

TNF-alfa antagonister

- Behandling av steroidrefraktärt skov
- Bryggterapi till AZA/6-MP för vilka det tar ett par månader  innan effekten sätter in.
- Underhållsbehandling vid steroidberoende sjukdom eller sjukdom som inte svarar på AZA/6-MP eller metotrexat.
- Behandling av komplikationer (fistlar) - i förebyggande syfte.

Behandlingsmål

- Behandla symptomatisk inflammation och inducera remission
- Hantera och förhindra komplikationer (strikturer, fistlar etc)
- Ersätt förluster (järn, vitaminer etc): Orsakerna till malabsorption vid Crohn är flera. Nedsatt födointag pga anorexi, buksmärtor pga stenoser, malabsorption pga inflammerade/kirurgiskt borttagna tarmavsnitt, förluster via blödningar och diarréer. Låt patienten gå hos dietist med speciell erfarenhet av Crohns sjukdom.
-
Förhindra återkomst av inflammation: Ihållande remission
- Symptomatisk behandling (smärta/diarré)

Kirurgi

- Indikationer: Sjukdomskomplikationer (obstruktion, stenos, fistel, abscess), misslyckad medicinsk behandling, cancermisstanke i drabbat tarmavsnitt.
-
Tag bort så lite som möjligt varje gång! Sjukdomen kommer alltid tillbaka, patienten måste ha någon tarm kvar...
-
Peroperativ endoskopi för att  hitta stenoserade avsnitt.
-
Preoperativ nutrition: Bör ges åtminstone delvis enteralt. Detta minskar sjukdomsaktiviteten, SIRS/lokal inflammation, tillåter uttrappning av steroider och nutrierar patienten!
- Biverkningar: Resektion av distala ileum (där crohn oftast sitter) ger malabsorption av gallsalter, vilka

Behandling— Crohns sjukdom

Behandlingstrappor

Vid skov

Vid underhåll

1. Kortison topikalt/oralt
2. Steroider IV
3. Remicade/Humira
4. Kirurgi

1. Högdos 5-ASA topikalt/oralt
2. Azathioprin/6-MP
3. Metotrexat
4. Remicade/Humira

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!