Mikroskopisk colit

Epidemiologi/etiologi

Lika vanlig som Crohns sjukdom.
- Drabbar medelålders kvinnor
- Okänd
etiologi.
- Det finns en ovanlig variant på mikroskopisk colit som kan utlösas av läkemedelsbehandling: NSAID, lansoprazol, simvastatin, karbamazepin.

Symptom

- Vattentunna diarréer utan buksmärtor .
- Tyreoidit och ledbesvär av artralgityp förekommer samtidigt. Dessa utgör andra autoimmuna manifestationer.

Diagnostik

- Coloskopi: Visar inget avvikande makroskopiskt. Multipla biopsier, särskilt från högercolon, under undersökningen ger dock diagnosen. Biopsier från rektum är ofta normala.

Kollagen colit

- Förtjockning av kollagenskiktet under ytepitelet kombinerat med kronisk inflammation.

Lymfocytär colit

- Normalt kollagenskikt.
-
Förhöjt antal intraepiteliala lymfocyter (i lamina propria och tarmepitelet)

Behandling

- Budesonid: Entocort kapslar. 6-9mg/dag. Behandla under lång tid med successivt minskad dos för att bibehålla patienten i remission.
-
Symptomatisk behandling: Kolestyramin och loperamid.

Referenser

Inflammatoriska tarmsjukdomar. Hertervig, E; Ekesbo, R. Läkemedelsboken: 111-125 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!