Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Leverhistologi och cirros

Cirros—patogenes

- Stellatceller sitter i Disses utrymme (mellan hepatocyterna och sinusoidernas endotel) och står för det mesta av den ökade ECM-deponeringen man ser vid cirros.
- Vanligen fungerar stellatcellerna som lagring för vitamin A och fett , men vid fibros stimuleras de (troligen av ROS, TNF, IL-1 och lymfotoxiner från inflammatoriska celler som svar på cellskada) till att konverteras till myofibroblastliknande celler .
- De konverterade stellatcellerna producerar tillväxtfaktorer (TGF- β här viktigaste fibrogena faktorn), cytokiner och kemokiner. Dessa substanser orsakar vidare proliferation av, och mer matrixsyntes från, stellatcellerna.
- Leverns ECM är vanligen endast runt portaområdet, centralvenen och i kapseln bestående av interstitiellt kollagen (I, III, V och XI). Ett fint nätverk av kollagen IV och andra proteiner ligger i Disses utrymme (här finns alltså inget vanligt basalmembran).
- Vid cirros bildas kollagen I och III och andra ECM-komponenter i detta utrymme.
- Vid avancerad fibros och cirros utvecklas band av ECM som separerar levernoderna.
- Sinusoidernas fenestreringar försvinner
- Vasokonstriktion uppstår i sinusoiderna och ökar det intrahepatiska trycket. Denna orsakas av endoteldysfunktion och därmed en minskad NO-produktion samt ökad endotelinproduktion, angiotensinproduktion, leukotrienprodukton, NE-utsöndring från nervändar (till följd av ev sympatikuspåslag pga sänkt blodvolym systemiskt?) och TXA2-frisättning (från cirkulerande trombocyter?).

- Shuntar bildas mellan levervener och portavener samt leverartär och portaven. Detta på grund av ökad angiogenes som ses i samband med cirrosutvecklingen. Angiogenesen tillskrivs VEGF- och angiopoietin-1-utsöndring från de hyperaktiva stellatcellerna samt hypoxin som uppstår till följd av vasokonstriktionen.
- Kollagendeponeringarna täcker över sinusoiderna och hindrar flöde av lösliga ämnen (speciellt proteiner som tex albumin, koagulationsfaktorer och lipoproteiner får svårt att passera).
- Förlust av mikrovilli på hepatocyterna förvärrar transportdefekterna ytterligare.
- Sinusoiderna förvandlas till högtrycks-kanaler med snabbt flöde som saknar utbyte av soluter.

Orsaker till cirros

- Leverskada och inflammation. Om skadan är tillräckligt stor och långvarig kommer läkningen inte att kunna ske med den funktionella regenereringen, utan fibros kommer istället att bildas i levern.
- Steatos: Alkoholmissbruk (hälften av fallen i västvärlden) eller NAFLD
- Kroniska infektioner: Autoimmun hepatit, viral hepatit B/C
- Gallsjukdom: Primär/sekundär biliär cirros, primär skleroserande kolangit
-
Järnöverlastning (hemokromatos).
- Hereditära inlagringssjukdomar: Hereditär hemokromatos, α1- antitrypsinbrist, Wilsons sjukdom
- 10% av fallen är ”kryptogen” dvs har okänd orsak. Dessa fall reflekterar svårigheten att fastställa sjukdomen etiologi när den väl blommat ut fullt.

Inaktivt TGF β 1

TGF β 1

MMP-9

t-PA

ROS

IL4

Text Box: Tätt ECM
Text Box: Endoteldysfunktion
Text Box: Förlust av mikrovilli på hepatocyter
Text Box: Förlust av fenestreringar
Text Box: Stellatcell
Text Box: Aktiverad, myofibroblastliknande cell
Text Box: Sinusoid

Referenser

Hepatobiliary function. Hardikar, W; Suchy, F. Medical Physiology: 975-1002 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)
The Liver, Gallbladder, and Biliary Tract. Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R. Basic Pathology: 631-675 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!