Leverprover—utredning

Labvärde

Differentialdiagnos

Åtgärd/utredning

Ingen ASAT/ALAT stegring

Isolerad bilirubin-stegring  

Hemolys: Autoimmun varm (vid SLE, lymfom, KLL, vissa läkemedel) eller kall, splenomegali, infektion (malaria, ?), Mekanisk (hjärtklaffar, maratonlöpning), kemisk/toxisk (bly, ormbett, arsenik), TTP (Trombotisk Trombocytopen Purpura), DIC, hereditära (sfärocytos, sickelcellanemi, thalassemi, glukos-6-P-dehydrogenasbrist)

Hb, retikulocyter (+ ev LD, haptoglobin)
- Vidare utredning om positiva fynd.

Mb Gilbert: Relativt vanlig, benign nedsättning i funktionen hos glukuronosyltransferas som leder till mild varierande hyperbilirubinemi. Har ingen associerad ökad morbiditet.

Om normala hemolysprover är det Mb Gilbert.
- Karakteristiskt > 50% okonjugerat bilirubin. Detta behöver man dock inte testa.

Isolerad ALP-stegring

- Fysiologisk: Växande skelett, graviditet, frakturläkning.
- Skelettsjukdom: Tumör (osteosarkom, skelettmetastas, myelom), Mb Paget, Osteomalaci, hyperparatyroidism, aseptisk bennekros
- Hypertyreos: Graves, toxisk multinodös struma, autommin tyroidit, adenom
- Andra: Reumatoid artrit, PMR, akromegali, lymfom/leukemi
- Levern: Levercancer
- Läkemedel: Antiepileptika

- ALP-isoenzymer (ser varifrån ALP kommer)
- Normalt GT?  S-TSH, T4 (fritt) Anamnes (morgonstelhet, ledsvullnad, rökning, hereditet)
- Status (ledengagemang)
- Anti-CCP + Röntgen - Anamnes: Värk och uttröttbarhet i proximala muskler.
- Status.
- SR ofta 3-siffrigt. CRP. Ultraljud med kontrast.

Isolerad GT-stegring

- Alkoholmissbruk: S-GT markör för alkohol endast om ALP ej är högt.
-
Läkemedel: Antiepileptika, dextropropoxifen, antikoagulantia (warfarin), tricykliska antidepressiva
- Obesitas/hypertriglyceridemi
- Hypertyreos, stroke, njursjukdom, ichemisk hjärtsjukdom, RA, pankreatit
- Levern: Levercancer, leversteatos

- Anamnes: Läkemedel, alkohol, symptom på hypertyreos
- P-TG, T4, TSH
- Alkohol: S-CDT (Vid kraftigt drickande senaste tiden), MCV (högt)
- BMI, UL lever

Labvärde

Differentialdiagnos

Åtgärd/utredning

Lätt ASAT/ALAT stegring (<2,5 μ kat/L)

ASAT > ALAT

Alkoholmissbruk: Ffa om ASAT/ALAT > 2. Kan även ge ASAT < ALAT om ej grav leverskada ännu.

- P-GT (om ej ALP-stegring), S-CDT, MCV

Cirros: Av annan etiologi än alkohol. Hepatit C, PBC, PSC, AIH, läkemedelsutlöst

Cirrosutredning

Läkemedelsinducerad leverskada: Stort antal läkemedel kan ge leverpåverkan av olika grad. Kan även ge ASAT < ALAT, samt ALP-stegring.

Utförlig anamnes inkluderande naturläkemedel.

Wilsons sjukdom: Hereditär sjukdom med inlagring av koppar i levern och efterföljande cirros. Ger symptom i unga år (<25 ofta)

Ceruloplasmin (lägt vid wilson), Kayser Fleischer ringar i ögonen

ASAT < ALAT

Leversteatos: Annan etiologi än alkohol. Obesitas (NAFLD)

BMI + P-glukos + Blodfetter

Hemokromatos: Hereditär pga mutation i gen som känner överskott av järn, eller förvärvad pga blodtransfusioner (tex vid talassemi, kronisk hemolytisk anemi av annan orsak)

S-Fe (högt), TIBC, transferrinmättnad (hög), ferritin (>200), gentest för HFE-mutation (om hög transferrinmättnad + ferritin)

Alfa1-antitrypsinbrist: Ger inlagring av felveckat antitrypsin i leverceller och apoptos. Ger emfysem pga ökad aktivitet hos proteaser i lungan.

Emfysem? S-Antitrypsin.

Virushepatit: Kan ge varierande transaminasstegringar. Kroniska hepatiter har en lägre leverpåverkan än de akuta.

Anti-HAV, HBsAg, anti-HCV, HCV-RNA, anti-EBV, anti-CMV

Endokrin rubbning: Mb Addison, tyroidearubbningar

- Anamnes/status: Hypotoni, pigmenteringar, svettningar, GI-besvär etc
- Prover: TSH/T4, Elstatus (Addison ger
K, Na)

Lätt ASAT/ALAT stegring (<2,5 μ kat/L)  + lätt ALP-stegring

Gallvägssjukdom: PBC, PSC, choledocuskonkrement, pancreastumör, cholangiokarcinom

- Prover: AMA/IgM (PBC), bilirubin
- Anamnes: IBD? (PSC)
- UL, ev MRCP

Levercancer: Primär eller metastas (vanligast)

- UL med kontrast

Metabolt, etc: Diabetes, hypertyreos, obesitas

- P-glukos, TSH/T4, BMI

Budd Chiari syndrom: Trombos i v hepatica/v cava inferior.

- UL/DT med kontrast. Doppler.

Referenser

Patologiska leverprover. Kechagias, S. Patologiska leverprover och praktisk akut hepatologi: 7-16 Utgåva 1 - PM, Universitetssjukhuset i Linköping: 2009 (Kechagias, S)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!