Albumin

- Plasmans rikligaste protein: Svarar för stor del av kolloidosmotiska trycket. Brist ger generella ödem (uppträder vid < 20g/L). Transporterar många ämnen i cirkulationen.
- Syntes sker i levern. Används som markör för nedsatt leverfunktion (tillsammans med PK) och har prognostisk betydelse.
-
Tilltagande svårighetsgrad hos akuta och kroniska leversjukdomar ger sjunkande albuminnivåer. Sannolikt då en blandning av minskad syntesförmåga och ökad inflammatorisk aktivitet som orsaker till de sjunkande värdena.
- Halveringstid: 3 veckor.

Orsaker till brist

- Njursjukdomar: Nefrotiskt syndrom med läckage av albumin ut i urinen.
- Tarmsjukdomar: Läckage av albumin genom kärl i tarmväggen ut i tarmen och sedan förlust via avföringen. Ses vid bla IBD och annan tarminflammation.
- Leversvikt: Nedsatt syntes
- Kroniska inflammatoriska processer: Nedsatt syntes.

Orsak till stegring

- Intorkning!

 

Referenser

Patologiska leverprover. Kechagias, S. Patologiska leverprover och praktisk akut hepatologi: 7-16 Utgåva 1 - PM, Universitetssjukhuset i Linköping: 2009 (Kechagias, S)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!