Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Diagnostik av och under graviditet

0

Veckor

2

14

28

40

Det finns ett foster som växer!

Födsel

Ägglossning och Befruktning

21

Dödsfall här benämns abort.

Dödsfall här benämns fosterdöd (fetal/perinatal death)

4

Right Arrow: Spädbarnsdöd (perinatal fram till vecka 4)
1a trimestern
2a trimestern
3e trimestern

Moget foster (37+0—41+6)

Prematurt foster (28+0—36+6)

Mycket prematurt (22+0—28+0)

Right Arrow: Överburenhet (42+0—)

Sista normala mensens första dag.

Fostervikt (g)

45

350

500

1000

2500

4000

Graviditetstest

- Testar för hCG .
- I urin eller blod. Samma känslighet (25 mikrogram). Hög känslighet!
- hCG
börjar produceras den dag som ägget inplanteras (6-8 efter befruktningen). Testet blir positivt några dagar senare. Därmed är ett graviditetstest positivt den första dagen kvinnans mens uteblir (om det är pga graviditet den uteblivit)
- hCG dubbleras normalt varannan—var tredje dag fram till v 6. En långsammare ökning under denna period kan tyda på ektopisk graviditet.

Fetala hjärtljud

- Kan detekteras med ultraljudsdoppler vid 10+0.
- Normalt 120-160 slag/min.

Palpation av fostret

- Kan ske efter 22 veckor. Livmodern kan dock palperas tidigare (se bild).

Ultraljud av fostret

- Fosterhinnor: Kan ses efter v5 av van undersökare. S-hCG då c:a 1000 IE/L.
- Hjärtaktivitet och gulesäck
är detekterbara efter 5-6v.

Text Box:

Livmodern kan palperas enligt ovan vid olika gestationsålder. De sista veckorna sjunker fostret ned och lägger sig till rätta.

- Extremiteter kan ses efter 7-8 veckor
- Extremitetsrörelser efter 9-10 veckor.

Flödesmätning i a umbilicalis

Systole

Diastole

Normalt

Patologiskt: Låga eller som här till och med negativa flöden i diastole indikerar ökad resistens i placenta, vilket hämmar flödet. Tex vid preeklampsi

Systole

Diastole

Normalt

Patologiskt: Ökat diastoliskt flöde tyder på hypoxi och centrlisering av blodvolym, eller fetal anemi.
- Anemi pga Rh-immunisering eller infektion (parvovirus B19) tex.

Normalt: Högt motstånd och lågt diastoliskt flöde i MCA.

Flödesmätning i a cerebri media
CRL (Crown Rumph Length)

Vecka

Mått

7

8mm

8

15mm

9

23mm

10

32mm

11

>40mm

Referenser

Fostrets utveckling och fysiologi. Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M. Obstetrik: 39-55 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!