Sida 2 . Copyright Erik Boberg

UL (morfologisk screening)

- v 18: Tidigare är bättre ur dateringssynpunkt, senare är bättre ur missbildningsdiagnostisk synpunkt. Detta är en kompromiss.
- Bukdiameter: Minskar vid tillväxthämning. Fostret prioriterar huvudets tillväxt.
- Biparietal diameter (BPD) och femurlängd: Bra för åldersbestämning v 18.

MVC och uppföljning under graviditet

0

Veckor

2

14

28

40

Födsel

Ägglossning och Befruktning

21

Sista normala mensens första dag.

Fostervikt (g)

45

350

500

1000

2500

4000

Inskrivning MVC (v9-11)

- Beräkna partus: SM—3 månader + 7 dagar (förutsätter 28 dagars cykel)
- Prover:
Hb, B-glukos, urinsticka, blodgrupp + immuniseringsscreening, riktad infektionsscreening
- Undersökning: BT, BMI, cytologi vb
- Riskbedömning
- Rökning och alkohol:
Samtal och råd. Erbjud hjälpmedel för rökstopp.
- Anamnes: Sjukdomar och

3e trimestern
2a trimestern
1a trimestern

medicinering. Tidigare grav, komplikationer etc. Tidigare sjukdomar. Partner, sexuella relationer, STI-risk? Rökning, alkohol. Tankar, farhågor etc inför graviditet.
- Informera om fosterdiagnostik: Alla som önskar får KUB-testa sig. Rekommendera för äldre kvinnor (>35).

KUB-test

- B-hCG och PAPP-A är biomarkörer i moderns plasma
- UL: Leta efter nackuppklarning.
- V 10—14
- Sammanväg till riskscore
för kromosomavvikelse.
- Erbjud invasiv screening: Foster- vattenprov / chorion– villibiopsi om risk > 1/300 från KUB-test. Missfallsrisk 1%.

18

8

9

11

20

Gruppinformation om graviditet. V20.

25

31

31

33

35

37

39

41

- Vecka 25, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41 (om överburet)
- >140 / 90: Kontrollera urinsticka (proteinuri)
- Norm BT + epigastrialgi,

Kontroller av BT och SF-mått

huvudvärk, ögonflimmer: Proteinuri + HELLP-prover.
- SF-mått: Om >3cm (2SD) avvikelse från normen, gör UL.

V 25

- B glukoskontroll: Förhöjt fastesocker motiverar OGTT.
- Hb:
Anemi? Järnbrist?
- Immuniseringsscreening:
Om Rh– kvinna som tidigare varit gravid.

V 35

- Immuniseringsscreening: Om Rh– kvinna.
- Sätesläge? Till förlossning för vändförsök!

V 33

- Glukosmätning nr 3
- Vikt:
Minst 6kg + sedan inskrivning, annars samtal med läkare.

V 37

- Hb och p-glukos

V 42+0

- Räknas som över– burenhet och induktion av förlossning är oftast indicerad.

42

Sjukdom som ger modern riskgrupp...

Försämring av grundsjukdom (mortalitetsrisk)

Graviditetskomplikationer

Fosterskador eller missbildning (pga sjukdom eller medicinering)

Maternella (preeklampsi etc)

Prematurbörd (inkl iatrogen)

Tillväxthämning , missfall , IUFD

Hjärtsjukdom

x

 

x

 

x

Njursjukdom

x

x

x

x

 

Diabetes

 

x

x

x

x

Epilepsi

 

 

 

 

x

Tarmsjukdom

 

 

 

x

 

Reumatisk sjukdom (RA, SLE)

 

x

x

x

 

Tyroideasjukdom

 

 

 

 

x

Referenser

Graviditet och interkurrenta sjukdomar. Wennergren, M; Sultan, B. Obstetrik: 449-471 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)
Mödrahälsovård. Berglund, A; Collberg, P. Obstetrik: 151-164 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!