Sida 4 . Copyright Erik Boberg

Placentans uppkomst

Zona compacta

Zona spongiosa

Myometrium

Decidua

Trophoblastceller

Inre cellmassa

Cytotrophoblast

Syncytotrophoblast

Endometriekapillär

Lacun

Ekto– meso- och endoderm

Lacun och kapillär fuserar

Chorionvilli

Lacuner sammansmälta till ett stort hålrum

Fetala blodkärl

Syncytotrophoblast-lager täcker moget choreonvillus

Umbilicalven

Umbilicalartärer

1. Blastocysten kontaktar endometriet och fäster till det.
- Blastocysten frisätter immunsuppressiva ämnen (PAF, hCG, PGE2, IL1 α , IL6, INF α , CSF etc) för att förhindra avstötning av moderns immunförsvar.
2. Trophoblastcellerna på blastocystens yta delar sig i cytotrophoblastceller (innerst) och syncytotrophoblastceller (ytterst).
3. Syncytotrophoblasterna tränger in i endometriet och bildar en massa som omger fostret. I denna massa finns hålrum kallade lacuner .
4. Lacunerna smälter sedan samman med maternella kärl från endometriet. Först venoler, sedan kapillärer.
5. Samtidigt delar sig cytotrophoblasterna och bildar villi som sticker ut från fostret.
6. Inne i dessa chorionvilli bildas fetala blodkärl från mesenkymala celler som vandrar in dit från fostret.
7. Lacunerna smälter så småningom samman till stora pölar. Dessa pölar står i kontakt med moderns spiralartärer och med dennes endometrievener. På detta sätt cirkulerar moderns blod i pölarna.
8. I pölarna badar de färdiga chorionvilli. Från dessa villi löper vener som strålar samman i umbilicalvenen, vilken sedan försörjer fostret.
9. På samma sätt tömmer sig fostrets umbilicalartärer i chorionvilli. Det är genom att bada i moderns syre– och näringsrika arteriella blod från pölarna som fostrets blod blir syresatt och får näring.
- Modern kan inte kontrahera sina placenta-artärer. Kontrollen av blodflödet till fostret sker helt via kontraktion av umbilicalartären.

Referenser

Fertilization, pregnancy and lactation. Jones, E; DeCherney, A. Medical Physiology: 1167-1189 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!