Sida 5 . Copyright Erik Boberg

- Steroidhormoner: Progesteron, östriol, östradiol, östron. Dessa är mycket viktiga för att graviditeten skall bibehållas.
- hCG: Bildas i trofoblaster. Gör att corpus luteum överlever (liknar LH). Liknar TSH och kan binda dess receptor. Kan ge tyreotoxikos hos modern. Högre T4-nivåer behövs dock ofta då östrogen ger ökat TBG (globulin som binder T4 i blod) och därmed sänker T4 hos modern. hCG ger illamående, vilket dock ofta går över efter v12. Är också immunosuppressivt (fostret är ju hälften främmande!).
- hPL: Bildas i syncytotrofoblaster. Liknar GH och ger insulinresistens. Stimulerar brösttillväxt hos modern under graviditet.
- Hypothalamushormoner: CRH, TRH, GHRH, GnRH...

Placentans fysiologi

Progesteron

Östradiol (E2)

Östriol (E3)

Östrone (E1)

Text Box: Östradioltopp vid ovulationen
Text Box: Östradiol och progesterontopp i lutealfasen

Sista kompletta menscykel före graviditet.

0

12

Gestations-ålder

Corpus luteum hålls vid liv mha hCG från det inplanterade fostret och fortsätter producera östrogen och progesteron. Efter 12 veckor tar placentan över produktionen.

Text Box: Sista normala mensens första dag: Start på gestationsålder och graviditet!

100

50

25

85

65

Maternellt Hb (2 α +2 β ): Desatureras till ett pO2 på 30-35mmHg pga att syre diffunderar till chorionvilli i placentan. Blodet i placentans pool har därmed en saturation på c:a 65%

Fetalt Hb (2 α +2 γ ): På grund av att inte γ -kedjorna lika lätt binder 2,3 DPG har det en högre affinitet för syre än det maternella Hb.
- Skillnaden gör att saturationen i det fetala blodet blir 85% trots att saturationen i moderns blod bara är 65%.

pO2: mmHg

SaO2: %

Chorionvillus

Umbilical-artär

Umbilical-ven

Spiralartör

Pool i placenta

O2-transport genom placenta och i foster.

O2

CO2

Urea, kreatinin: Troligen diffusion

Fettlösliga ämnen: Diffunderar fritt åt båda håll:
- Steroidhormoner
- Läkemedel

Glukos, aminosyror: Facilierad resp sekundär aktiv transport

Stora molekyler: IgG, LDL, transferrin, insulin. Med receptormedierad endocytos. Ökar mot slutet av graviditeten

Moder
Foster

Läkemedel och placenta

- Majoriteten av alla läkemedel passerar placenta med enkel diffussion. Fostret kommer därför snabbt att få samma koncentrationer som modern.
- De flesta läkemedel som säljs i Sverige saknar större risker
för fostermissbildningar eller annan påverkan på fostret.
- Enstaka doser av potentiellt fosterskadande läkemedel innebär oftast inte att kvinnan rekommenderas avbryta graviditeten.
- Vattenlösliga läkemedel passerar många gånger inte särskilt lätt över placenta:
Detta innebär att man kan ge ett fåtal doser utan större besvär för fostret. Mer kronisk administrering är dock ofta vanskligare.
- Läkemedel som passerat placenta utsöndras inte effektivt: Fostrets metaboliserande leverenzymer har en kraftigt nedsatt aktivitet jämfört med den vuxnes. Njureleminering är inte heller effektiv eftersom att urinen tömmer sig i amnionvätskan, varpå denna åter dricks av fostret.
- Fettlösliga läkemedel passerar placenta fritt.
- Vissa läkemedel exkluderas helt av placentan:
Detta gäller till exempel LMWH och heparin (stora och starkt laddade), varför detta kan administreras kroniskt till en gravid kvinna utan att orsaka några problem för fostret.

Hormoner som placenta bildar

Referenser

Fertilization, pregnancy and lactation. Jones, E; DeCherney, A. Medical Physiology: 1167-1189 Utgåva 2 - Saunders, Elsevier: 2005 (Boron, WF; Boulpaep, EL)
Placentans fysiologi. Jansson, T. Obstetrik: 57-70 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!