Sida 6 . Copyright Erik Boberg

Graviditetsklockan: Utveckling av fostrets organ

Sista mensens 1:a dag (SM)

Dag 14: Befruktning

5 veckor: Hjärta, hjärna

10 veckor: Gom, öron

Utveckling av inre organ

20 veckor

Väntad partus (VP)

Graviditetsklocka: 40 veckor från sista mensens 1a dag

Missbildningsrisk: Störst mellan v 5 och v 10-14. Detta är innan inskrivningen på MVC
- Under denna period anläggs i stort sett alla organ.

Utveckling av hjärnan: Dendrit– och axonutväxt, differentiering, synapsogenes, myelinisering.
- Gyrering och veckning efter månad 6.

1:a trimestern tar slut

2:a trimestern tar slut

Intensiv neurogenes mellan v 10 och 20: Nybildning av nervceller i CNS
- Strålning och annan yttre påverkan kan störa neurogenesen och migreringen av neuron och därmed ge mental retardation .

Lungutveckling, hörnstenar:
- v 22:
Kapillärnätverk finns i lungorna och gasutbyte är möjligt.
- v 23-24: Alveoli och luftvägar fyllda med vätska
- v 34: Innan denna tidpunkt kan fostret ha otillräckligt med surfactant, med risk för lungkomplikationer om det föds för tidigt. Risken för detta minskas genom att man ger kortikosteroider till modern vid hotande förtidsbörd.

V 34

V 24

V 22

GI-kanalen morfologiskt fullt utvecklad vid v 20: Dock fortsatt utveckling av körtlar, samt funktionell mognad under resten av graviditeten.

V 34-46

Njurar, urinvägar:
- Nya glomeruli bildas fram till v 34-36.
- Fostret börjar kissa i början av 2:a trimestern (v 16).
- Fosterdiures: 0,2ml/min/kg (= c:a 900ml/dag i slutet av graviditeten)

V 16

Gulesäcken det dominerande blodbildande organet (v 5-8)

Levern det dominerande blodbildande organet (v 11-12)

Benmärgen det dominerande blodbildande organet (v 18-19)

Referenser

Fostrets utveckling och fysiologi. Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M. Obstetrik: 39-55 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)
Sjukdomar och läkemedel under graviditet och amning. Andersson, L; Andén, A. Läkemedelsboken: 483-495 Utgåva 2011 - Läkemedelsverket: 2011 (Odeberg, H; Andén, A; Carlsten, A; Gothefors, L; Gunnarsson, T; Jeppson, B et al.)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!