Sida 8 . Copyright Erik Boberg

Jodbehov

- Stiger med 100% under graviditet: Ökad GFR ger ökad utsöndring av jodid. Fostret behöver jod för sin egna tyroideahormonbildning.
- Jodfattig kost kan därför ge struma, hypotyreos och kretinism hos fostret.

HCG

Fritt T4

TSH

Totalt T4

TBG

1a trimestern

- HCG stimulerar TSH-receptorn och nivån av fritt T4 stiger.
- Kompensatoriskt sjunker TSH.
- Detta kan bli så uttalat att
tyreotoxikossymptom utvecklas.
- T4 och T3 bryts effektivt ned i placenta, vilket ökar behovet av nysyntes.
- Dessutom binds de av TBG så att den fria fraktionen minskar.
- I 1a trimestern är fostret helt beroende av moderns tyroidea- hormoner.

2a trimestern

- Fritt T4 sjunker: Detta beror på en ökning av TBG-bildning i levern , stimulerad av östrogen, samt på att HCG-nivåer åter sjunker.
- TSH stiger igen.
- Ev tyreotoxikossymptom
försvinner igen.
- Fostret börjar själv producera T4/T3 i mitten av andra trimestern och är således delvis beroende av moderns hormoner.

Tyroidea under graviditet

3e trimestern

- Fostret är helt självförsörjande på tyroideahormoner.

Fritt T3, T4

HCG

TSH

TRH

Östrogen

TBG

Hypertrofi, ökad PRL-bildning. Risk för Sheehans syndrom.

Andra hormoner under graviditet

CRH

Kortisol

- Östrogen stimulerar prolaktinproduktion: Detta leder till hypertrofi av de PRL-producerande cellerna i hypofysen. Detta kan ge tillväxt av ev prolaktinom i hypofysen med neurologiska symptom som följd.
- Hypofysvolymen fördubblas under graviditet.
-
Förstoringen följs inte av en proportionell ökning av den venösa cirkulationen från portakretsloppet.
-
Detta gör att den förstorade körteln är känslig för

ischemi. Kvinnor som utvecklar signifikant hypotension eller blodförluster under förlossningen kan då i postpartum utveckla signifikant nekros av körteln. Detta kallas Sheehans syndrom.
-
Neurohypofysen påverkas sällan då den har arteriell, direkt blodförsörjning och därmed inte är lika känslig.

 

Hypofys under graviditet

Binjure

- Kortisolproduktionen ökar under graviditet. Detta stimuleras av ökade ACTH– och CRH-nivåer.

Referenser

Moderns fysiologi. Nisell, H. Obstetrik: 71-82 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!