Sida 9 . Copyright Erik Boberg

Utseende hos olika CTG-manifestationer

60

80

100

120

140

160

Acceleration

- Frekvensuppgång från baslinjen. Förekomst indikerar mycket liten asfyxirisk.
- >15 slag/min
- >15s duration
- Normalt > 2/30 min.

Basfrekvens

- Bedöms efter 10 min
- Bortse från accelerationer och decelerationer
- Normalt: 110-150/min. 120-160/min < v 34.
- >220 ger risk för hjärtinkompensation

Normal variabilitet

5-25 slag/min

Variabilitet

- Hur mycket varierar hjärtfrekvensen?
- Svårbedömd utan inre registereing (skalpelektrod)

Uniforma decelerationer

- Rundat utseende , mjuk start och avslut, likartad form under påföljande decelerationer, bradykardi < 2 min , djup korrelerar till värkens styrka.

<2min

Värkar

- Duration: 1-1,5 min.
- Frekvens: >1/5min är ett av kriterierna för att förlossningen är i aktiv fas.

Allmänt om CTG-tolkning

- Vid normalt förlopp utan riskfaktorer: Intermittent CTG räcker (vid inkomst och sedan med regelbundna intervall).
- Vid inducering av förlossning, överburenhet etc: Kontinuerligt CTG + STAN.
- 1 avvikelse
= Avvikande CTG, 2 avvikelser = patologiskt CTG.
- Det som tolkas är alltid aktuell 30min period (som ses på skärmen).

STAN

- Fetalt EKG med övervakning av ST-sträckan
- Normalt CTG krävs när STAN kopplas:

STAN normaliserar sig till aktuell nivå när det kopplas. Om syrenivån hos fostret då är avvikande blir alltså STAN okänsligt för avvikande syrenivå (tror att det onormala är normalt).
- En höjning eller sänkning
kan bero på laktatansamling i hjärtmuskeln och indikerar alltså hypoxi hos fostret.
- Detta ses på övervakningen som ett ST-event.
- ST-event + normalt CTG = Lugnt.
- ST-event + patologiskt CTG:
Kan vara uttryck för asfyxi. Överväg laktat/pH provtagning från fostrets skalp.

 
 

Tolkningsordning

1. Vilken är basfrekvensen?
2. Hur är variabiliteten?
3. Finns accelerationer?
4. Finns decelerationer?
5. Förekommer värkar?

Normalt CTG

Basalfrekvens: Mellan 110 och 150/min
Variabilitet: 5-25/min
Accelerationer förekommer: Minst 2 på 30 min
Decelerationer: Inga, eller enbart tidiga, uniforma.
Värkar: Ej > 5st på 10 minuter.

Sen , uniform deceleration
Tidig , uniform deceleration
Nedsatt variabilitet

<5 slag/min

Saltatorisk variabilitet

>25 slag/min

Variabla decelerationer

- Varierar i form, djup, duration och ibland tidsrelation till kontraktionerna
- Ses
i början, vid toppen, eller i slutet av kontraktioner.
- Amplituden kan variera mellan olika kontraktioner.
- Snabb förändring av mönstret
- Pre- och post-accelerationer ses ofta.

Okomplicerad

Komplicerad

Referenser

CTG-utbildning. Svensk förening för obstetrik och gynekologi. CTG och fosterövervakning http://www.ctgutbildni- ng.se (Läst: 2011-10-31) (Svensk förening för obstetrik och gynekologi)
Fosterövervakning under förlossningen. Amer-Wåhlin, I; Herbst, A. Obstetrik: 253-268 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Hagberg, H; Marsal, K; Westgren, M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2023 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!