Sida 3 . Copyright Erik Boberg

virusen är en bonus).
- Cervarix: HPV 16, 18
- Skall in i allmänna vaccinationsprogrammet: Alla flickor vid 11 års ålder. Tar ej bort behovet av en screening då långt från alla fall av cervixcancer på detta sätt kommer att elimineras.

Symptom

- Förstadierna till cervixcancer är oftast symptomfria.
-
Oväntad vaginal blödning (kontaktblödning vid koitus eller ansträngning, eller oprovocerad mellanblödning). Oftast första symptomet. Tumörytan på cervix är lättblödande och skör.
- Förstadier (CIN) blöder inte!
- Flytning: Långvarig, tunn, vattnig, blodig. Kraftigt illaluktande om nekrotisk tumör med anaerob infektion.
- Leukorré , smärta vid samlag och dysuri .
- Smärta: Sent symptom. Uretärkompression med flanksmärta, nervpåverkan (ischiadicus, obturatorius) pga kompression från metastatiska lymfkörtlar kan ge ischiassmärtor respektive smärtor från lårens insida.
- Tecken på spridd cancer: Viktnedgång, trötthet, aptitlöshet, anemi.
- Kompression av iliacakärlen: Kan ge benödem. Avancerade stadier.
- Kontaktblödningarna (tex vid samlag) kan bero på cancer , men även på cervicit (tex till följd av klamydia), cervixpolyp , exofytiska portiokondylom eller p-pillerpåverkan (gör att transformationszonen flyttar sig ut på tappen där cylinderepitelet lätt blöder då det är känsligt).

Diagnostik

- Status: Tunnformad, breddökad cervix vid palpation.
- Kolposkopi
(mikroskopundersökning av cervix) och ättikpensling: Platta kondylom och CIN-förändringar färgas vita om man penslar dem med utspädd ättiksyra. Kan sedan bedömas i kolposkopet och en

invasiv cancer kan av erfaren gynekolog skiljas från ett förstadium. Kartlägg utbredning av förändringen, utesluter / bekräftar makroskopisk cancer, bedömer om konisering kan göras i lokalanestesi.
- Riktad provexcision: Från cervix för PAD. Cytologi har sämre sensitivitet vid cervixcancer än vid förstadier, så denna metod är bättre.
- Konisering + palpation i narkos: Om provexcision inte givit diagnos.
- Kartläggning av ev spridning: Lungröntgen, urografi, cystoskopi och ev MR för stadieindelning. Stadieindelning görs enligt FIGO-klassifikationen. 

Prognos

- Femårsöverlevnad beroende av klinisk spridningsgrad (1-4):

0 (ingen invasion): 100%

1: 90%

2: 82%

3: 35%

4: 10%

- Kvinnor med cancer och palpabla lymfkörtlar i ljumskarna har 50% 5-årsöverlevnad.

Behandling

- Behandling: Hysterektomi och borttagning av båda ovarierna.
- Neoadjuvant behandling med cytostatika och strålning ges vid större tumörer (senare stadier) före operation.
- Avancerade tumörer (stadium IV) behandlas individuellt med kombinationer av cytostatika och strplning eller enbart strålning.
- Strålning har mycket god effekt.

Referenser

Cervixcancer. Dahm-Kähler, P. Gynekologi: 215-222 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)
The Female Genital System and Breast. Montag, A; Kumar, V. Basic Pathology: 711-750 Utgåva 8 - Saunders, Elsevier: 2007 (Kumar, V; Abbas, A; Fausto, N; Mitchell, R)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!