Sida 4 . Copyright Erik Boberg

sticker ut i uteruslumen. Kan även vara diskreta tumörer som maskerar sig som benigna leiomyom. Mjuka, blödande och nekrotiska med stor skillnad i differentiering hos cellerna (närbesläktade med leiomyomen, till vilt anaplastiska tumörer. Tumörnekros (till skillnad från degenerativ nekros hos de benigna tumörerna), cytologisk atypi och mitoser är diagnostiska kriterier. Skillnad kan dock vara svår att göra mellan dessa och de benigna tumörerna.
- Symptom: Oftast diffusa och lindriga. Ökat bukomfång, tryck mot urinblåsa och ändtarm, rikliga menstruationer, mellanblödningar, buksmärtor. Ibland snabb myomtillväxt (särskilt efter menopaus) och storleksökning av icke gravid kvinnas uterus.
- Överraskningsdiagnos:
Vid operation av vad som misstänkts vara symptomgivande myom, då myomen kan ge i stort sett alla ovan nämnda symptom.
- Dålig prognos: Knappt 50% lever 2 år efter diagnos. Detta beror på att tumörerna ofta återkommer och att de i många fall metastaserar , då vanligen till lungor, lever, hjärna.
- Mer anaplastiska tumörer har en sämre prognos än de mer väldifferentierade
- Behandling: Hysterektomi + bilat salpingooforektomi + reduktion av övrig tumörbörda om det bedöms möjligt. Cytostatika och strålning utan klara visade effekter på överlevnad brukar prövas.

 

Referenser

Endometriecancer. Marcickiewicz, J. Gynekologi: 223-234 Utgåva 1 - Studentlitteratur: 2010 (Janson, P-O; Landgren, B-M)

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2022 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!