Sida 1 . Copyright Erik Boberg

Preeklampsi

0

Gestationsålder: Veckor

2

14

28

40

Födsel

Ägglossning och Befruktning

21

Tidig preeklampsi (v 20-34):
- BT >140/90
och proteinuri > 0,3g/dygn
- Svår preeklampsi: BT > 160/110 och/eller proteinuri > 5g/dygn

Sen preeklampsi (v34-partus)

Right Arrow: Efter partus: Risk för HELLP eller eklampsi till 72h efter partus. Risk för CVD och diabetes typ II

Moget foster (37+0—41+6)

Prematurt foster (28+0—36+6)

Mycket prematurt (22+0—28+0)

Right Arrow: Överburenhet (42+0—)

Sista normala mensens sista dag.

Right Arrow: Graviditetshypertoni: BT > 140/90 (alt stegring med 30/15 från inskrivningsvärde) efter grav vecka 20. Inga tecken till preeklampsi. Regress av BT inom 12v efter partus.
Vad är preeklampsi?

- Ett syndrom karakteriserat av hypertoni och proteinuri under graviditeten.
- Kan ha ett
lindrigt eller aggressivt förlopp . Kan ge multiorganpåverkan .
- Oklar etiologi. ”De många teoriernas sjukdom”.

Vad är eklampsi?

- Kramper och medvetslöshet i samband med graviditet.
- Oklara mekanismer.
- Ökad risk vid svår preeklampsi.

Definition av preeklampsi och närliggande tillstånd

Graviditetshypertension

- BT > 140/90 (eller ökning med 30/15 från inskrivningstryck utan att trycket kommer upp i 140/90) som utvecklats efter v20 och går i spontan regress inom 12v post partum.
- Inga hållpunkter för preeklampsi
- BT-mätning:
2 mätningar, 4-6h mellanrum.
- Måttlig perinatal morbiditet vid graviditetshypertoni. Svår gravhypertoni är dock jämförbar med preeklampsi vad gäller risk.

Preeklampsi

- Definition: BT > 140/90 + proteinuri > 0,3g/dygn.
- Svår preeklampsi: BT > 160/110 och/eller proteinuri > 5g/dygn.
- Albumin/kreatinin-kvot:
30mg/mmol i urinen = 0,3g/dygn.
- Kronisk hypertoni med pålagrad preeklampsi:
Tryckstegring med 30/15 + tillkomst eller förvärring av befintlig proteinuri.
- Tidig:
Före v 34. Oftare aggressivt förlopp och mer uttalad fosterpåverkan. Sen är efter v 34.

- Normotension: 10-15% av alla pat med preeklampsi har normalt BT vid ankomst till sjukhuset.

HELLP

- Hemplysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count syndrome.
- En variant av svår preeklampsi
med hemolytisk anemi, leverpåverkan och blödningsrisk. Ger upp till 35% perinatal mortalitet.
- Insjuknande: I 3e trimestern oftast. Kan debutera upp till 48h post partum.
- Blödningar: Pga trombocytopeni. Kan ge svåra spontanblödningar och stora, letala blödningar i samband med förlossningen.
- Leversvikt: Kan förekomma vid HELLP. Är då svårbemästrad. I sällsynta fall transplantationskrävande.
- Subkapsulärt leverhematom och leverruptur: Komplikationer. Ovanliga. Diagnos med UL. Plötslig smärta under höger arcus.
- Steroider: Ej säkerställd effekt på HELLP, men möjligt.
- Multidiciplinärt omhändertagande!

Indikation för inläggning av

modern

- Alla med verifierad preeklampsi: Övervakning och bedömning av svårighetsgrad. Planering av handläggning.
- Suspekt preeklampsi med något av följande:

1. BT > 160/110
2. Persisterande epigastralgi:
HELLP-misstanke
3. Tecken till fetal påverkan
4. Flerbörd
5. Diabetes
6. Subjektiva symptom på preeklampsi:
Neurologiska (kramper, hyperreflexi, klonus, svår huvudvärk, synrubbning—skotom, fotopsi, stroke), ödem (perifera eller lungödem)

Etiologi—preeklampsi

- Oklar! Många teorier finns.
- Ofullständig invandring av cytotrofoblastceller:
De migrerar normalt från fostret, genom deciduan, ned till spiralartärerna. Där eliminerar de spiralartärernas muskelväggar och ersätter dem med bindväv. Detta minskar deras resistens.
- Vid utebliven migrering kan inte gas– och näringstransporten till fostret ske helt adekvat. Detta

Text Box: Perinatal period (v 22—v4 post partum)

Decidua

Myometrium

Placenta (lacun)

Preeklampsi
Normal graviditet

Trofoblast

Spiralartär

Referenser

Preeklampsi. Grunewald, C; Hjertberg, R; Kublickiene, K. Läkartidningen: 2296-2300 Volym 103 2006

Inga diskussioner om denna sida ännu.

medinsikt.se - © Erik Boberg 2024 Sitemap

Allt innehåll

Namn: Erik Boberg
Kort om mig: Läst läkarprogrammet i Linköping (examen januari 2012) och har försökt göra något kreativt av all faktainhämtning med hjälp av denna webbplats. Hoppas att jag kan förmedla något till den trogne läsaren!

Hoppas också att ni som läsare vill ge något tillbaka genom att kritisera (eller berömma) utvalda delar av mina kompendier genom era kommentarer.

- På så sätt blir innehållet inte bara mitt, utan också ert! Bra va?!